• Els alumnes que superen aquests estudis obtenen el títol professional de música en l'especialitat de: Violí, viola, violoncel i contrabaix
  • Els estudis de Grau Professional proporcionen una formació artística de qualitat, garanteixen la qualificació dels futurs professionals de la música, orientant-los i preparant-los perquè puguin continuar la seva formació musical a través d’estudis superiors.
  • L’itinerari de Grau Professional de Vent  consta de matèries comunes, d’especialitat i optatives amb la distribució horària establerta al corresponent pla d’estudis.

Accés

Per accedir als ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica que elabora el Departament d’Ensenyament. Aquesta prova consta de dos exercicis.

Per accedir als estudis de 1r Curs, consulteu aquí la informació relativa a les proves d’accés.

Per accedir als altres cursos de Grau Professional, cliqueu aquí

 

Continuïtat dels estudis

Els alumnes que cursen ensenyaments professionals de música poden accedir als ensenyaments superiors, si superen la prova d'accés corresponent.

 

Pla d’estudis amb distribució d’hores per assignatures i cursos

 

L'Especialitat de corda està formada pels instruments: Violí, Viola, Violoncel i Contrabaix.

 

 

 

 

 

Assignatures comunes

 

INSTRUMENTS D’ORQUESTRA CORDA

 

1r de GP

2n de GP

3r de GP

4t de GP

5è de GP

6è de GP

 

 

 

                

      

 

Instrument de l’especialitat

1h

1h

1h

1h

1h

1h

 

Llenguatge musical 

2h

2h

2h

2h

 

 

 

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2h

2h

 

Assignatures d’especialitat

 

      

 

Música de cambra

 

 

 

1h

1h

 

 14h

Orquestra corda

2h

2h

2h

2h

2h

2h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assignatures optatives

 

      

 

Noves Tecnologies

 

 

 

 

 

 

 7

hores

Ampliació de Cor

 

 

 

 

 

 

Cant modern

 

 

 

 

 

 

Educació de l’oïda /ampliació Harmonia

 

 

 

 

 

 

Instrument complementari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educació Corporal

 

 

 

 

 

 

Història de la música II

 

 

 

 

 

 

Ampliació de música de cambra

 

 

 

 

 

 

Improvisació per a instruments de corda fregada

 

 

 

 

 

 

Introducció a la direcció musical

 

 

 

 

 

 

Introducció a la Pedagogia musical

 

 

 

 

 

 

Música i Harmonia moderna

 

 

 

 

 

 

Optatives obligatòries

 

 

 

 

 

 

Història de la música I

 

 

 

 

1h

 

Ampliació d’harmonia

 

 

1h

1h

 

 

 

 

HORES LECTIVES 

5h30

5h30

6h

7h

7h

7h

 

 

 

OPTATIVES A CURSAR (mínimes)

1

1

1

1

1

2

 

Informació acadèmica i documentació

Conservatori de grau professional