Els alumnes que superen aquests estudis obtenen el títol professional de música en l'especialitat de Piano. 
Els estudis de Grau Professional proporcionen una formació artística de qualitat, garanteixen la qualificació dels futurs professionals de la música, orientant-los i preparant-los perquè puguin continuar la seva formació musical a través d’estudis superiors.
L’itinerari de Grau Professional de Piano consta de matèries comunes, d’especialitat i optatives amb la distribució horària establerta al corresponent pla d’estudis.

Accés

Per accedir als ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica que elabora el Departament d’Ensenyament. Aquesta prova consta de dos exercicis.

Per accedir als estudis de 1r Curs, consulteu aquí la informació relativa a les proves d’accés.

Per accedir als altres cursos de Grau Professional, cliqueu aquí

Continuïtat dels estudis

Els alumnes que cursen ensenyaments professionals de música poden accedir als ensenyaments superiors, si superen la prova d'accés corresponent.

 

Pla d’estudis amb distribució horària per assignatures i cursos en l’especialitat de piano

 

 

                 

 

Assignatures comunes

 PIANO

 

 

1r de GP

2n de GP

3r de GP

4t de GP

5è de GP

6è de GP

 

                

                

 

 

 

Instrument de l’especialitat

1h

1h

1h

1h

1h

1h

 

Llenguatge musical 

2h

2h

2h

2h

 

 

 

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2h

2h

 

Assignatures d’especialitat

                                 

 

 

Música de cambra

1h

1h

1h

1h

1h

 

10 hores

Cor

1h + 1h + 1h (preferentment de 1r a 3r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano Conjunt

 

 

 

 

1h

1h

Acompanyament

 

 

 

 

1h 

1h

2 hores

Assignatures optatives

                                 

 

 

Noves Tecnologies

 

 

 

 

 

 

 7 hores

Ampliació de Cor

1

 

 

 

Cant modern

30min / 1h

 

 

Educació de l’oïda /ampliació Harmonia

 

 

 

 

 

 

 

Instrument complementari : 

 

 

 

 

 

 

Educació Corporal

 

 

 

 

 

 

Història de la música II

 

 

 

 

 

 

Ampliació de música de cambra

 

 

 

 

 

 

Introducció a la direcció musical

 

 

 

 

 

 

Introducció a la Pedagogia musical

 

 

 

 

 

 

Música i Harmonia moderna

 

 

 

 

 

 

Optatives obligatòries

 

 

 

 

 

 

Història de la música I

 

 

 

 

1h

 

Ampliació d’harmonia

 

 

1h

1h

 

 

HORES LECTIVES 

5h/6h

5h/6h

5h/6h

5h/6h

7h

7h

OPTATIVES A CURSAR (mínimes)

1

1

1

1

1

2

 

             

Informació acadèmica i documentació

Conservatori de grau professional