Assignatures optatives

de Grau Professional

En tot el Grau Professional l’alumne ha de cursar un mínim d'assignatures optatives lliures. Algunes optatives necessiten un mínim d’alumnes matriculats per poder-les activar.

Àrea de les assignatures optatives/complementàries