Conservatori

L'alumnat pot descobrir la pròpia vocació professional com a músic i preparar-se per cursar estudis superiors.

El Conservatori de Música és un centre reglat d’educació musical amb un currículum determinat per la Generalitat de Catalunya. Està distribuït en sis cursos, i l'objectiu final és l’obtenció d'un títol acadèmic amb validesa oficial. El decret de grau professional estableix el principi d’autonomia dels centres i cada centre elabora el propi projecte educatiu i curricular. Per accedir a aquests ensenyaments cal superar una prova específica que convoca anualment el Departament d’Ensenyament. Aquest accés es pot fer a primer o a qualsevol dels altres cursos.

L’objectiu del Conservatori, a banda de proporcionar una formació musical de qualitat als alumnes, garanteix la formació dels futurs professionals. Té un nivell d’exigència en funció de la finalitat de facultar per a la pràctica professional. El Departament d’Ensenyament facilita la possibilitat de cursar simultàniament els ensenyaments de música i els de règim especial i determina cada curs escolar el procediment a seguir en els documents d’organització del curs escolar.

El Conservatori de Música a Tortosa s'organitza pels següents itineraris:

Itineraris per Instrument

 

Corda

violí, viola, violoncel i contrabaix

Vent fusta

clarinet, fagot, flauta, oboè i saxo

Vent Metall

trompa, trompeta, trombó i tuba

Optatives

Els alumnes de Grau Professional cursaran assignatures optatives cada curs

Agrupacions musicals

Cors, grups de guitarres, orquestra, banda, cambra, grup de saxos...

Informació Acadèmica