Corda

violí, viola, violoncel, contrabaix

Els alumnes que superen aquests estudis obtenen el títol professional de música en l'especialitat de: violí, viola, violoncel i contrabaix

  • Els estudis de Grau Professional proporcionen una formació artística de qualitat, garanteixen la qualificació dels futurs professionals de la música, orientant-los i preparant-los perquè puguin continuar la seva formació musical a través d’estudis superiors.
  • L’itinerari de Grau Professional de Corda consta de matèries comunes, d’especialitat i optatives amb la distribució horària establerta al corresponent pla d’estudis.

Accés

Per accedir als ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica que elabora el Departament d’Ensenyament. 

Continuïtat dels estudis

Els alumnes que cursen ensenyaments professionals de música poden accedir als ensenyaments superiors, si superen la prova d'accés corresponent

Àrea d'instruments de l'orquestra: Especialitat de corda

Pla d’estudis amb distribució d’hores per assignatures i cursos:

ASSIGNATURES

CURS 1er

Hores/Set

CURS 2n

Hores/Set

CURS 3er

Hores/Set

CURS 4rt

Hores/Set

CURS 5è

Hores/Set

CURS 6è

Hores/Set

Comunes      
Instrument111111
Llenguatge Musical2222--
Harmonia Clàssica----22
D'especialitat      
Música de cambra--1111
Orquestra112222
Optatives obligades      
Història de la música-----1
Ampliació d'harmonia----11
NT1 Informàtica musical--1---
Cor---1--
Optatives111112

Les hores de les optatives inclouen les hores d'optatives obligades