El Palau Oriol i el Palau Despuig

Situats al nucli antic de la ciutat, el Palau Oriol i el Palau Despuig són actualment la seu de l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tortosa. Es tracta de dos edificis emblemàtics  i de gran valor arquitectònic, representatius de l'estil gòtic civil català dels segles XIII-XVI.         

El Palau Oriol

El nom li ve de la darrera família noble que l’habità. Va ser propietat, en diferents moments, de les famílies de Marco, de Bellet i d’Oriol. Es troba emplaçat al casc antic de Tortosa, al costat del Palau Despuig. L’edifici s'organitza al voltant d’un pati central, al qual s’hi accedeix a través d’un vestíbul. Es conserva el conjunt d’arcs que obre l’escala al pati, arcs escarsers aguantats per columnes lobulades de capitell llis, i a la base tres escuts treballats en relleu, el de Tortosa, el de Catalunya i el de la Diputació.

La façana presenta tres nivells: el de la planta-entresòl és de carreus de pedra en estat original, conté el portal adovellat, de mig punt, amb dovelles grans del segle XVI i tres finestres amb els marcs amb motllures. El nivell principal amb carreus més petits, restaurats. El sector de golfes, separat per una motllura horitzontal, és de mur arrebossat al que s’obre un seguit de finestres d’arc escarser separades per petites motllures. El ràfec és de fusta.

L’any 1969 el Palau Oriol  va ser adquirit per la Diputació de Tarragona i es va rehabilitar l'any 1971. Qualificat com a bé de domini públic, es va incloure l'any 1976 en la declaració de Monument històric artístic del casc antic de la ciutat de Tortosa pel Ministeri d'Educació i Ciència i Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) per la Generalitat de Catalunya.

El Palau Despuig

En el Palau Despuig (annex al Palau Oriol) destaca un gran pati interior amb escalinata de pedra, una galeria gòtica i bigues policromades en alguns dels seus sostres de la planta baixa. Propietat de la Diputació, es va cedir a la Generalitat durant uns anys com a biblioteca, però es va recuperar per poder dur a terme l’ampliació de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tortosa.

El Projecte d’adequació del Palau Despuig ha inclòs la recuperació, restauració i conservació dels elements més significatius d’aquests edificis històrics. Les obres es van iniciar el mes de juny de l’any 2011, amb la finalitat que l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tortosa disposés dels espais i serveis necessaris per cobrir la demanda creixent d’estudiants de música, així com facilitar la utilització del màxim nombre d’espais comuns i dotar a cada edifici d’un accés independent.

L'any 2012 van finalitzar les obres d'adequació i connexió  interior dels dos palaus per satisfer les necessitats d'espai a causa de la demanda creixent d'estudiants. Els treballs han conservat els accessos independents des del carrer de la Rosa. El conjunt dels dos edificis ocupa una superfície construïda total de 1.832.40m²,  amb una superfície útil total de 1.369.09m², dels quals 625.20 m² més l’altell estan afectats per la reforma contemplada en el projecte.