Vent Metall

trompa, trompeta, trombó i tuba

Els alumnes que superen aquests estudis obtenen el títol professional de música en les especialitats de trompa, trompeta, trombó i tuba

Els estudis de Grau Professional proporcionen una formació artística de qualitat, garanteixen la qualificació dels futurs professionals de la música, orientant-los i preparant-los perquè puguin continuar la seva formació musical a través d’estudis superiors.

L’itinerari de Grau Professional de vent  consta de matèries comunes, d’especialitat i optatives amb la distribució horària establerta al corresponent pla d’estudis.

Accés

Per accedir als ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica que elabora el Departament d’Ensenyament. http://www.dipta.cat/cmtortemp/actualitat/proves-acces-curs-2018-2019

Continuïtat dels estudis

Els alumnes que cursen ensenyaments professionals de música poden accedir als ensenyaments superiors, si superen la prova d'accés corresponent.

Àrea d'instruments de l'orquestra: Especialitat de vent metall

Pla d’estudis amb distribució d’hores per assignatures i cursos:

ASSIGNATURES

CURS 1er

Hores/Set

CURS 2n

Hores/Set

CURS 3er

Hores/Set

CURS 4rt

Hores/Set

CURS 5è

Hores/Set

CURS 6è

Hores/Set

Comunes      
Instrument111111
Llenguatge Musical2222--
Harmonia Clàssica----22
D'especialitat      
Música de cambra--1*1*11
Banda112222
Conjunt de percussions--11--
Optatives obligades      
Història de la música-----1
Ampliació d'harmonia----11
NT1 Informàtica musical--1---
Cor---1--
Optatives111112

Les hores de les optatives inclouen les hores d'optatives obligades