Joaquim Mir

13163

Mir i Trinxet, Joaquim

Barcelona, 1873 - 1990

Obres

Obres 1 - 1
Descobreix la Col·lecció