José Nogué

12594

Nogué Massó, José

Santa Coloma de Queralt, 1880 - Huelva, 1973

Format a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, completà els seus estudis a l’Escuela Española de Roma, residint a Itàlia fins al 1923 en què és trasllada a Jaén com a catedràtic de dibuix; fou també professor a Madrid i a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona.

La seva obra, emmarcada dins la línia realista, destaca per un gran domini de la tècnica amb una especial atenció als efectes lumínics.

Obres

Obres 1 - 190

Pàgines

Descobreix la Col·lecció