Lluís M. Saumells

12956

Saumells Panadés, Lluís M.

Gironella, 1915 - Tarragona, 1999

Realitzà la seva primera exposició a Tarragona, el 1934, a l’Ateneu Tarraconense, i el 1945 es traslladà a París amb una beca del govern francès. En tornar de França, el 1949, és nomenat director de l’Escola Taller d’Art de la Diputació de Tarragona, ciutat on residirà, exceptuant algunes estades a Ciutat de Palma.

L’artista, amb una volumetria definida presenta el mínim de detalls, creant una tipologia pròpia que, amb petites variants, repetirà constantment: figures de caràcter expressionista de mans de dits allargats i prims i cares de trets angulosos. Aquestes característiques són aplicables també, en la seva producció pictòrica i sobre paper.

El seu compromís amb l’art el portaran a esdevenir un veritable promotor cultural a la ciutat.

Obres

Obres 451 - 1492

Pàgines

Descobreix la Col·lecció