Pere Calderó

13031

Calderó Ripoll, Pere

Reus, 1916 - 2009

Obres

Obres 1 - 3
Descobreix la Col·lecció