Love Indifference (Homo Sacer)

Love Indifference (Homo Sacer)

Aureli Ruiz

Reus, 1959
instal·lació (obra visual)
Intervenció a la paret amb carbonet i, una peça de paret de plastilina i cendra (pols de carbó vegetal) amb suport de ferro i fusta. El conjunt de la instal·lació consta de 7 elements: puny de boxa gran, puny de boxa petit, 5 dibuixos
Ubicació: 
Obra no exposada
Datació: 
1994-2007
MAMT NIG: 
5754