Cristina Plaza

12803

Plaza, Cristina

Sòria, 1962