Jordi Mercadé

13008

Mercadé Farrés, Jordi

Barcelona, 1923 - 2005
Fill del també pintor Jaume Mercadé (Valls 1887-Barcelona 1967)