Josep Salmerón

12623

Salmerón Borràs, Josep

Tortosa, 1964

Josep Salmerón compagina la creació i la docència artística. La perseverança i l’actitud que té Josep Salmerón en el seu treball són condicions per esbrinar el que no es pot dir en paraules, els fets de l’acció, l’acte de crear. Més que manipular la matèria, tracta que aquesta es manifesti. La seva obra, doncs, ens sacseja i ens impulsa a contemplar, a mirar.

32è Premi Tapiró de Pintura, Biennal d’Art 2000