Vés al contingut
Gestió acadèmica

Preinscripció i matrícula

Ensenyaments de nivell elemental

Curs 2023-2024

Nou període de preinscripció per l'escola i per al curs 2023/2024

Calendari del període extraordinari:

 • Oferta inicial de places: 17 de juliol
 • Període de preinscripció: 18 i 19 de juliol
 • Llistat provisional: 20 de juliol 
 • Reclamacions: 21 de juliol
 • Llistat definitiu: 24 de juliol
 • Matrícula: 25 i 26 de juliol

Oferta de places:

 

OFERTA ECM Tarragona

PLACES

M2 fagot

1

M2 tuba

1

M2 oboè

2

M2 trompeta

1

M2 violí

1

M2 viola

2

M3, M4, M5 flauta

2

M3, M4, M5 violí

1

M3, M4, M5 trompa

1

M3, M4, M5 piano

2

Itinerari aprofundiment instrument Corn anglès

1

Itinerari bàsic cant

1

 

▶️FORMALITZA LA TEVA PREINSCRIPCIÓ AQUÍ

 

ℹ️ Informació sobre els programes de música 

 

BAREM

 

Criteris generals de prioritat i barem a aplicar

  • Edat idònia per cursar aquests tipus d'ensenyament (cada centre estableix en funció dels mòduls i cursos que ofereix): 30 punts

Per cada any que es diferenciï de l'edat del futur alumne/a amb l'edat idònia es restaran 10 punts.

  • Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre, o pares o mares o tutors legals que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció: 20 punts

  • Quan els pares, mares, tutors o tutores o si s'escau l'alumne/a siguin beneficiaris/es de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts

 

Criteris complementaris

 

Quan aquelles sol·licituds ordenades d’acord amb els criteris generals, resultin amb igualtat en les seves puntuacions, s’aplicarà els criteris complementaris següents:

  • Haver formalitzat sol·licitud de preinscripció en cursos anteriors sense haver obtingut plaça: 15 punts

  • Formar part d'una família nombrosa o monoparental: 10 punts

Tots els mèrits al·legats s'han d'acreditar documentalment.

En cas d'empat, les sol·licituds admeses s'ordenaran per ordre alfabètic del primer cognom a partir de la lletra "V", de conformitat amb el resultat del sorteig públic únic realitzat per la Unitat de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació i vigent en el moment de la signatura d'aquest decret.

Aquesta lletra servirà també per a resoldre qualsevol situació relacionada amb aspectes d’assignació d’especialitats en els programes de l’escola o en situacions anàlogues.