ini

Despertant l'interès per la música dels infants i iniciant l'aprenentatge

L’Escola ofereix la formació pràctica i teòrica necessària per gaudir de la música de forma individual i en grup, aprofitant un entorn socialitzat i de creixement personal

L’accés als estudis de Nivell Elemental que ofereix l’Escola de Música està indicat per a infants a partir de 5 anys (excepte el programa Aula Suzuki de violí, que s’inicia als 4 anys). S’hi ofereixen els primers coneixements i formació musicals. Un cop culminat el nivell elemental d’ensenyament a l’Escola, l’alumnat podrà continuar els seus estudis en el marc del Grau Professional que ofereix el Conservatori al mateix centre. 

L’Escola contempla la música com una forma d’expressió i comunicació i té l’objectiu de despertar en els nens i les nenes l’interès per aquest art i pel plaer del seu gaudi.  Es pretén crear un entorn musical acollidor i humà, perquè l’aprenentatge de la música sigui un fet viu i satisfactori. Alhora, s’orienten els ensenyaments i es facilita la formació necessària a aquells alumnes que desitgen realitzar estudis professionals al Conservatori de Música.

Els ensenyaments s’estructuren tenint en compte el desenvolupament psicoevolutiu dels nens i la seva implicació en el procés d’ensenyament / aprenentatge vetllant,  en tot moment, per adaptar-se a les característiques i necessitats individuals de cada infant.

Programes d’ensenyament

Sensibilització

Adreçat a nens i nenes a partir de 5 anys. Es desenvolupen sensorialment habilitats musicals com la veu, l’oïda i el ritme

AssignaturaDurada
Llenguatge Musical1h a la setmana (un dia de classe)

Iniciació

Adreçat a nens i nenes a partir de 6 anys. L’alumnat segueix treballant habilitats musicals i obté les eines necessàries per afrontar l’elecció de l’instrument 

Dedicació horària i assignatures
AssignaturaHores a la setmana
Llenguatge Musical1h 30’ a la setmana (dos dies de classe)

Aprenentatge Bàsic I

Adreçat a nens i nenes a partir de 7 anys.  L’alumnat s’endinsa en els coneixements musicals i inicia la pràctica instrumental

Dedicació horària i assignatures
AssignaturaDurada (hores setmanals)
   Llenguatge Musical2h setmanals (dos dies de classe)
     Instrument30’ de classe individual setmanal

Aprenentatge Bàsic II

Adreçat a nens i nenes a partir de 8 anys. L’alumnat s’endinsa en la pràctica musical i instrumental

Dedicació horària i assignatures
AssignaturaDurada
Llenguatge Musical2h setmanals (dos dies de classe)
Instrument30’ en classe individual setmanal

 

Iniciació a l'Orquestra

Conjunt de guitarres

1h de classe setmanal

Aprenentatge Avançat 1r

Adreçat a nens i nenes a partir de 9 anys. L’alumnat aprofundeix en la pràctica musical a les classes de llenguatge, cant coral, instrument i agrupacions

 

Dedicació horària i assignatures
AssignaturaDurada
Llenguatge Musical2 h setmanals (dos dies de classe)
Instrument1h de classe individual setmanal
Cant Coral45’ de classe setmanal

 

Orquestra de Nivell Elemental (ONE)

Conjunt de guitarres

Grup de pianos

 

1h 30’ de classe setmanal

1 h de classe setmanal

1 h de classe setmanal

Aprenentatge Avançat 2n

Adreçat a nens i nenes a partir de 10 anys. L’alumnat continua aprofundint en la pràctica musical a les classes de llenguatge, cant coral, instrument i agrupacions

AssignaturaDurada
Llenguatge Musical2h 30’ setmanals (dos dies de classe)
Instrument1h de classe individual setmanal
Cant Coral1h de classe setmanal

 

Orquestra de Nivell Elemental

Banda de Nivell Elemental

Conjunt de Guitarres

Grup de pianos

1h 30’  de classe setmanal

 

 

1 h de classe setmanal

Aprenentatge Avançat 3r

Adreçat a nens i nenes a partir de 11 anys. Amb aquest curs es completa el nivell elemental de l’Escola de Música i s’assoleixen els coneixements bàsics per continuar amb estudis reglats de Grau Professional

AssignaturaDurada
Llenguatge Musical2h 30’ setmanals (dos dies de classe)
Instrument1h de classe setmanal individual
Cant Coral1h de classe setmanal

 

Orquestra de Nivell Elemental

Banda de Nivell Elemental

Conjunt de Guitarres

1h 30’ de classe setmanal
Grup de pianos1h de classe setmanal

Especialitats d’instrument 

PianoOrgueGuitarraClarinetFlauta TravesseraSaxofon
OboèFagotTrompetaTrompaTuba/BombardíTrombó de vares
PercussióViolíViolaVioloncelContrabaix 

Altres programes

Dins de l’Escola de Música també hi ha altres programes de diferents intensitats que aporten  formació teòrica i/o pràctica i que permeten gaudir de la pràctica individual i de conjunt.

 • L’oferta formativa és oberta i flexible en funció de les necessitats del centre i disponibilitat horària del professorat. 
 • Els estudis de música que s’imparteixen en aquest àmbit són:

Tallers

Els Tallers van destinats principalment a aquells alumnes que per nivell o edat no poden adequar-se a cap programa reglat d’Escola i/o Conservatori i que volen preparar-se a les proves d’accés al Grau Professional o Superior.

Poden ser:

Tallers d’Instrument  (amb una classe de 30’ o 1h en funció de la disponibilitat del professor i organització del centre).

Tallers Col·lectius  on l’alumne s’adequarà a l’agrupació del currículum d’Escola i/o Grau Professional.

L’oferta de tallers col·lectius és la següent:

 • Banda
 • Orquestra
 • Cor
 • Conjunt de Guitarres
 • Harmonia
 • Introducció a la Direcció

Curs pont / cant

Classes setmanals individuals de cant  de 30 minuts o 1 hora, segons les necessitats.

Adreçat a:

 • Alumnes que volen preparar proves d’accés a grau professional o a estudis superiors.
 • Professionals de l’educació que volen perfeccionar la seva formació amb estudis de cant.
 • Alumnes amb formació musical que volen realitzar estudis de cant en ensenyament no reglat.

Aula Suzuki

Destinat a alumnes que al setembre cursaran P4 a l’escola ordinària.

El "Mètode Suzuki", anomenat també mètode de la llengua materna, va ser ideat pel violinista i pedagog japonés Shinichi Suzuki a mitjans del segle XX. Es basa en que tots els nens i nenes són capaços de desenvolupar el talent dins l'entorn adequat. L'objectiu de la filosofia Suzuki és, des de l'etapa primerenca de la vida,  formar a persones felices que per mitjà de l'aprenentatge d'un instrument musical (en aquest cas, el violí) desenvolupin una personalitat que inclogui el respecte, l'autoestima i l'autonomia.
 
Professor: José Luís Moles

 • És imprescindible que en aquesta línia educativa hi hagi la implicació dels pares i/o mares a l’aula com a factor fonamental en el desenvolupament de les habilitats del seu fill.
 • Es combina la classe individual amb la classe en grup, a més de concerts.

 

Enllaços d'interés:
Associació Catalana del Mètode Suzuki : https://www.metode-suzuki.cat/
Federeación española de Método Suzuki: https://www.federacionmetodosuzuki.es/
Associació Europea Suzuki: https://europeansuzuki.org/

Agrupacions Musicals

 

Conjunt de guitarres

Està constituïda per tots els alumnes de Bàsic 2 i Aprenentatge Avançat 1r.
Es treballarà principalment l’adquisició de la disciplina de l’afinació en grup, la destresa individual aplicada al grup, pulsació conjunta i recerca de diferents timbres i atenció a la conducció del director.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Orquestra de Nivell Elemental

Està constituïda per tots els alumnes d’Aprenentatge Avançat 1r, 2n i 3r que cursen violí, viola, violoncel i contrabaix i percussió. Aprofundeix en el treball de l’orquestra incorporant alumnes de vent com a complement important al treball orquestral i alhora posa la base al pas a l’Orquestra Simfònica. Realitzen estades de Treball de cap de setmana conjuntes amb altres agrupacions orquestrals del centres i trobades amb altres orquestres d’altres centres del mateix nivell.

Banda de Nivell Elemental

Està constituïda per tots els alumnes d’Aprenentatge Avançat 1r,2n i 3r que cursen instrument de vent fusta, vent metall i percussió.
L’objectiu principal és que els alumnes puguin aplicar tots els coneixements que adquireixen dins de l’aula d’instrument en una formació instrumental.

Director: Jordi Masip

 

Iniciació a l’Orquestra

Està formada per alumnes que cursen Aprenentatge Bàsic 2 (nens i nenes de 8/9 anys).

Aquesta formació neix de la necessitat d'iniciar i formar en el camp de la música orquestral als alumnes de corda a l'escola coincidint amb els primers anys de la seva formació musical i s’adreça a alumnes que cursen violí, viola, violoncel i contrabaix.
L’agrupació permet  iniciar als alumnes al camp de l’orquestra.  L’alumnat aprèn a treballar en grup, atenent les indicacions del director, alhora que participen en activitats conjuntes amb altres agrupacions orquestrals del centre. L’agrupació ofereix dos o tres concerts durant el curs escolar.

Director: Roger Gonzàlez