ini

Els estudis de Grau Professional

Els estudis de Grau Professional són ensenyaments reglats que permeten obtenir el títol professional de música i que s’imparteixen en el marc educatiu del Conservatori de música.  Els ensenyaments s’estructuren en sis cursos acadèmics. L’accés als estudis es fa un cop s’ha superat una prova específica que convoca anualment el Departament d’Ensenyament. Aquest accés es pot fer a primer curs o a qualsevol dels altres cursos. Els alumnes que superen els ensenyaments d’aquesta etapa obtenen el títol professional de música en l’especialitat cursada.

Formacions i conjunts musicals integrats per alumnes de Grau Professional
Horaris de les matèries de Grau Professional i de les diferents agrupacions musicals