ini

Activitats complementàries pròpies del centre

Els diferents projectes permeten ampliar els coneixements que es treballen al currículum establert a l’Escola i al Conservatori. La realització d’aquestes activitats afavoreixen la convivència entre tots els membres de la comunitat educativa, i donen a conèixer a la ciutadania el treball que fan els nostres alumnes.

Projectes anteriors. Experiències que han fet història

Colònies de musicals de Vent

Les colònies musicals de vent Fusta en família ha estat una experiència que el centre ha desenvolupat durant un període de 16 anys. 

L’activitat s’ha adreçat a alumnes de diferents Escoles i Conservatoris de Música de Nivell Elemental i Grau Professional de Catalunya i ha permès l’intercanvi de coneixement i d’experiències durant les estades de convivència que han compartit.