BEQUES

Descripció:

Concessió d’ajuts econòmics, mitjançant beques individuals, destinades a alumnat oficial de les Escoles i Conservatoris de Grau Professional de Música de la Diputació de Tarragona, per facilitar-los la realització dels estudis musicals. Les actuacions becades són l’import abonat per les taxes de matrícula (curs 2018/2019) dels ensenyaments musicals que imparteixen les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona. Estan exclosos altres programes d'estudis no reglats.

Accediu a la Seu Electrònica de la Diputació per informar-vos-en i descarregar-vos els documents

Informació Acadèmica