BEQUES

Descripció:

Concessió d’ajuts econòmics, mitjançant beques individuals, destinades a alumnat oficial de les Escoles i Conservatoris de Grau Professional de Música de la Diputació de Tarragona, per facilitar-los la realització dels estudis musicals. Les actuacions becades són l’import abonat per les taxes de matrícula (curs 2018/2019) dels ensenyaments musicals que imparteixen les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona. Estan exclosos altres programes d'estudis no reglats.

Accediu a la Seu Electrònica de la Diputació per informar-vos-en i descarregar-vos els documents

 

INFORMACIÓ SOBRE LES BEQUES DEL CURS 2019 2020

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de beques individuals per a alumnat de les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa per al curs 2019/2020.

 

Termini de presentació de sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds en paper s'obrirà el dia següent a la seva publicació al BOPT (prevista per a la darrera setmana de juliol), durant tot l'agost i finalitarà el 4 de setembre (inclòs).   

Us adjunten l'acord i els annexos relatius a la documentació a presentar i una nota indicativa per la presentació de sol·licituds a la Diputació de Tarragona o a les oficines de correus de forma reglamentària, ja que l'escola estarà tancada tot el mes d'agost per vacances i només es podran presentar les sol·licituds presencialment de l'1 al 4 de setembre amb cita prèvia.
 
A secretaria de l'Escola disposem de la documentació impresa per si algú necessita passar a recollir-la abans del 31/07/2020.
 
Aquí podeu consultar-ne un extracte.


 

 

Informació Acadèmica