Projecte Educatiu de Centre

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) recull la manera de veure i entendre l'Escola i Conservatori de Tortosa per part de totes les persones que hi intervenen: alumnat, mestres, PAS i famílies. Si ho desitgeu podeu consultar aquí el PEC complet

Informació Acadèmica