PROJECTE EDUCATIU

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) recull la manera de veure i entendre l'Escola i Conservatori de la Diputació a Tortosa per part de totes les persones que hi intervenen: alumnat, mestres, PAS i famílies.

Si ho desitgeu podeu consultar aquí el PEC complet [PDF]

Informació Acadèmica