DOCUMENTS ACADÈMICS

Consulteu la documentació acadèmica per al curs 2021/2022

Pla d'Organització de Centre (POC)

Aquest Pla d'Organització de Centre (POC) presentat i  aprovat pel Consell Escolar del centre és provisional fins la resolució del corresponent Decret per part de la Diputació de Tarragona. Estarà subjecte a les indicacions que es rebin des del Departament d'Educació i de la pròpia Diputació de Tarragona i s'adaptarà a les circumstàncies de cada moment en funció de l'evolució de la pandèmia.

Aquest document ha estat aprovat pel Consell Escolar del centre el dia 30 de setembre de 2021

Informació Acadèmica