Horari d’atenció de l’equip directiu:
Per concertar visita telemàtica cal posar-se en contacte a través del correu electrònic
 
Director:

Albert Torrent i Curull
atorrent@dipta.cat

 Cap d'estudis: 

Andreu Ferré Llaó
aferrel@dipta.cat
 

Secretari acadèmic: 

Rubén Domingo Boloix
rudomingo@dipta.cat

Suport a la direcció: 

Peregrí Portolés Chulvi
pportolés@dipta.cat

 

Horari d'atenció dels professors tutors 

Com està establert en el Pla d'Organització de Centre, les tutories es realitzaran de forma telemàtica excepte en aquells casos que per raons justificades s’hagi de realitzar amb cita prèvia i de forma presencial.

Professor/a

Contacte

Bonilla Julià, Jordi jbonilla@dipta.cat
Campàs Homs, Sàndal scampas@dipta.cat
Costes Ferré, Sergi scostes@dipta.cat
De Yebra Sugrañes, Isabel ideyerba@dipta.cat
Del Egido Monzón, Carlos cdelegido@dipta.cat
Domingo Boloix, Rubén rudomingo@dipta.cat
Enfadeque Novell, Anna aenfedaque@dipta.cat
Esteller Barberà, Maurici mesteller@dipta.cat
Fabra Gilabert, J. Carles jfabra@dipta.cat
Folch Eskelinen, Laura lfolch@dipta.cat
Forner Ramón, J.Ricardo jforner@dipta.cat
Galland Oliva, Carolina cgalland@dipta.cat
Gallén Simó, Jordi jgallen@dipta.cat
Huguet Espelta, Elisa mhuguet@dipta.cat
Launes Montaña, Ivan ilaunes@dipta.cat
Martí Fandos, Paula pmartif@dipta.cat
Matheu Haskell-Bell, David dmatheu@dipta.cat
Portolés Chulvi, Peregrí pportoles@dipta.cat
Reguero Tassart, Inés ireguero@dipta.cat
Roig Fabregat, Andreu aroigf@dipta.cat
Ruiz Barrera, Santiago sruiz@dipta.cat
Sanz Campos, Anna asanz@dipta.cat
Serena Losa, Fernando fserena@dipta.cat
Torrent Curull, Albert atorrent@dipta.cat
Vidal Arasa, Joan F. jvidal@dipta.cat

Informació Acadèmica