Vés al contingut
Conservatori

Estudis i especialitats

Plans d'estudis musicals

Els estudis de Grau Professional són ensenyaments reglats que permeten obtenir el títol professional de música i que s’imparteixen en el marc educatiu del Conservatori de música.  Els ensenyaments s’estructuren en sis cursos acadèmics. L’accés als estudis es fa un cop s’ha superat una prova específica que convoca anualment el Departament d’Ensenyament. Aquest accés es pot fer a primer curs o a qualsevol dels altres cursos. Els alumnes que superen els ensenyaments d’aquesta etapa obtenen el títol professional de música en l’especialitat cursada.

Membre de l’Associació de Conservatoris de Catalunya

Especialitats i plans d'estudis

Percussió

Especialitat de percussió
 • Els alumnes que superen aquests estudis obtenen el títol professional de música en l'especialitat de Percussió. 
 • Els estudis de Grau Professional proporcionen una formació artística de qualitat, garanteixen la qualificació dels futurs professionals de la música, orientant-los i preparant-los perquè puguin continuar la seva formació musical a través d’estudis superiors.
 • L’itinerari de Grau Professional de Percussió  consta de matèries comunes, d’especialitat i optatives amb la distribució horària establerta al corresponent pla d’estudis.
Accés

Per accedir als ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica que elabora el Departament d’Ensenyament. Aquesta prova consta de dos exercicis.

Continuïtat dels estudis

Els alumnes que cursen ensenyaments professionals de música poden accedir als ensenyaments superiors, si superen la prova d'accés corresponent.

Pla d’estudis amb distribució d’hores per assignatures i cursos

En tot el Grau Professional l’alumne de l’especialitat de percussió ha de cursar com a mínim un total de dues hores d’optatives lliures. Algunes optatives necessiten un mínim d’alumnes matriculats per poder-les activar.

 

  Assignatures 1r Curs hores setmanals 2n Curs hores setmanals 3r Curs hores setmanals 4t Curs hores setmanals 5è Curs hores setmanals 6è Curs hores setmanals
Comunes Instrument especialitat 1 h. 1 h. 1 h. 1 h. 1 h. 1 h.
Llenguatge Musical 2 h. 2 h. 2 h. 2 h.    
Harmonia         2 h. 2 h.
D’especialitat Música de Cambra       1 h. 1 h.  
Banda 2 h. 2 h. 2 h. 2 h. 2 h. 2 h.
Optatives Història de la música 1, opt.*         1 h.  
Harmonia, opt. *     1 h. 1 h.    
Anàlisis i formes, opt. *         1 h. 1 h.
Optatives lliures 1h+1h
       S'han de cursar un mínim de 2 h. d'optatives lliures durant el Grau Professional.    
  *    Aquestes assignatures són optatives obligades.          

Optatives lliure de l'especialitat de percussió

En tot el Grau Professional l’alumne de l’especialitat de percussió ha de cursar com a mínim un total de dues hores d’optatives lliures. Algunes optatives necessiten un mínim d’alumnes matriculats per poder-les activar.

Música i Noves Tecnologies, opt.
Aquesta assignatura sols es pot cursar 1 any
Cursos: de 1r a 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Cor, opt.
Assignatura per als alumnes que no fan cor dins de la seva especialitat i tenen interès en formar part d’aquesta agrupació.
Cursos: de 1r a 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Percepció auditiva, opt.
Assignatura per aquells alumnes que necessiten un reforç de la part auditiva com poden ser els dictats musicals.
Cursos: de 2n a 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Ampliació d’harmonia, opt.
Assignatura per aquells alumnes que tenen la intenció de continuar els estudis musicals de grau superior, o ampliar coneixements d’harmonia.
Cursos: 5è i 6è curs. Durada: 1’30 h. setmanal.

Contrapunt i fuga, opt
Cursos: 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Història de la música 2, opt.
Cursos: 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Introducció a la direcció, opt.
Cursos: 5è i 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Educació corporal, opt.
Cursos: de 1r a 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Música de cambra , opt.
Cursos: 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Instrument complementari, opt.
Cursos: de 1r a 6è curs. Durada: 30 minuts o 1 h setmanal.

Orquestra, opt.
Assignatura per als alumnes que cursen corda com a instrument complementari.
Cursos: de 2n a 6è curs. Durada: 2 h. setmanal.

Grup de percussió, opt.
Cursos: de 2n a 6è curs. Durada: 1’30 h. setmanal

Interpretació i escena opt.
Assignatura per als alumnes que cursen cant com a instrument complementari.
Cursos: de 1r a 6è curs. Durada: 1 h. setmanal.

Piano i orgue

 • Els alumnes que superen aquests estudis obtenen el títol professional de música en l'especialitat de Piano o bé Orgue. 
 • Els estudis de Grau Professional proporcionen una formació artística de qualitat, garanteixen la qualificació dels futurs professionals de la música, orientant-los i preparant-los perquè puguin continuar la seva formació musical a través d’estudis superiors.
Accés

Per accedir als ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica que elabora el Departament d’Ensenyament. Aquesta prova consta de dos exercicis.

Continuïtat dels estudis

Els alumnes que cursen ensenyaments professionals de música poden accedir als ensenyaments superiors, si superen la prova d'accés corresponent.

Pla d’estudis amb distribució horària per assignatures i cursos en l’especialitat de piano.

 

  Assignatures 1r Curs hores setmanals 2n Curs hores setmanals 3r Curs hores setmanals 4t Curs hores setmanals 5è Curs hores setmanals 6è Curs hores setmanals
Comunes Instrument especialitat 1 h. 1 h. 1 h. 1 h. 1 h. 1 h.
Llenguatge Musical 2 h. 2 h. 2 h. 2 h.    
Harmonia clàssica         2 h. 2 h.
D’especialitat Música de Cambra     1 h. 1 h. 1 h.  
Conjunt (classe col·lectiva) 1 h. 1 h. 1 h. 1 h.    
Cor 1h + 1h + 1h
Acompanyament         1 h. 1 h.
Optatives Història de la música 1, opt. *         1 h.  
Harmonia, opt. *     1 h. 1 h.    
Anàlisis i formes, opt. *         1 h. 1 h.
Optatives lliures 1h+1h
      S'han de cursar un mínim de 2 h. d'optatives lliures durant el Grau Professional.    
  *    Aquestes assignatures són optatives obligades.          
 
Pla d’estudis amb distribució horària per assignatures i cursos en l’especialitat d’orgue
  Assignatures 1r Curs hores setmanals 2n Curs hores setmanals 3r Curs hores setmanals 4t Curs hores setmanals 5è Curs hores setmanals 6è Curs hores setmanals
Comunes Instrument especialitat 1 h. 1 h. 1 h. 1 h. 1 h. 1 h.
Llenguatge Musical 2 h. 2 h. 2 h. 2 h.    
Harmonia clàssica         2 h. 2 h.
D’especialitat Música de Cambra   1 h. 1 h. 1 h. 1 h.  
Conjunt (classe col·lectiva)     1 h. 1 h.    
Cor 1h + 1h + 1h + 1h
Acompanyament         1 h. 1 h.
Optatives Història de la música 1, opt. *         1 h.  
Harmonia, opt. *     1 h. 1 h.    
Anàlisis i formes, opt. *         1 h. 1 h.
Optatives lliures 1h+1h
      S'han de cursar un mínim de 2 h. d'optatives lliures durant el Grau Professional.    
  *    Aquestes assignatures són optatives obligades.          

Guitarra

Especialitat de guitarra
 • Els alumnes que superen aquests estudis obtenen el títol professional de música en l'especialitat de Guitarra. 
 • Els estudis de Grau Professional proporcionen una formació artística de qualitat, garanteixen la qualificació dels futurs professionals de la música, orientant-los i preparant-los perquè puguin continuar la seva formació musical a través d’estudis superiors.
 • L’itinerari de Grau Professional de Guitarra consta de matèries comunes, d’especialitat i optatives amb la distribució horària establerta al corresponent pla d’estudis.
Accés

Per accedir als ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica que elabora el Departament d’Ensenyament. Aquesta prova consta de dos exercicis.

Continuïtat dels estudis

Els alumnes que cursen ensenyaments professionals de música poden accedir als ensenyaments superiors, si superen la prova d'accés corresponent.

 

Pla d’estudis amb distribució d’hores per assignatures i cursos

 

  ASSIGNATURES 1r Curs hores setmanals 2n Curs hores setmanals 3r Curs hores setmanals 4t Curs hores setmanals 5è Curs hores setmanals 6è Curs hores setmanals
Comunes Instrument especialitat 1 h. 1 h. 1 h. 1 h. 1 h. 1 h.
Llenguatge Musical 2 h. 2 h. 2 h. 2 h.    
Harmonia clàssica         2 h. 2 h.
D’especialitat Música de Cambra     1 h. 1 h. 1 h.  
Conjunt 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h  
Cor 1 h+1 h
Acompanyament         1 h. 1 h.
Optatives Història de la música 1, opt. *         1 h.  
Harmonia, opt. *     1 h. 1 h.    
Anàlisis i formes, opt. *         1 h. 1 h.
Optatives lliures 1h+1h
        S'han de cursar un mínim de 2 h. d'optatives lliures durant el Grau Professional.    
  *    Aquestes assignatures són optatives obligades.          

Vent

Especialitat de vent
 • Els alumnes que superen aquests estudis obtenen el títol professional de música en l'especialitat de: flauta, saxofon, clarinet, oboè, trombó, trompa, fagot, trompeta o bombardí/tuba
 • Els estudis de Grau Professional proporcionen una formació artística de qualitat, garanteixen la qualificació dels futurs professionals de la música, orientant-los i preparant-los perquè puguin continuar la seva formació musical a través d’estudis superiors.
 • L’itinerari de Grau Professional de Vent  consta de matèries comunes, d’especialitat i optatives amb la distribució horària establerta al corresponent pla d’estudis.
Accés

Per accedir als ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica que elabora el Departament d’Ensenyament. Aquesta prova consta de dos exercicis.

Continuïtat dels estudis

Els alumnes que cursen ensenyaments professionals de música poden accedir als ensenyaments superiors, si superen la prova d'accés corresponent.

Pla d’estudis amb distribució d’hores per assignatures i cursos

 

  Assignatures 1r Curs hores setmanals 2n Curs hores setmanals 3r Curs hores setmanals 4t Curs hores setmanals 5è Curs hores setmanals 6è Curs hores setmanals
Comunes Instrument especialitat 1 h. 1 h. 1 h. 1 h. 1 h. 1 h.
Llenguatge Musical 2 h. 2 h. 2 h. 2 h.    
Harmonia         2 h. 2 h.
D’especialitat Música de Cambra       1 h. 1 h.  
Banda 2 h. 2 h. 2 h. 2 h. 2 h. 2 h.
Optatives Història de la música 1, opt.*         1 h.  
Harmonia, opt. *     1 h. 1 h.    
Anàlisis i formes, opt. *         1 h. 1 h.
Optatives lliures 1h+1h
       S'han de cursar un mínim de 2 h. d'optatives lliures durant el Grau Professional.    
  *    Aquestes assignatures són optatives obligades.          

Corda

Especialitat de corda
 • Els alumnes que superen aquests estudis obtenen el títol professional de música en l'especialitat de: Violí, viola, violoncel i contrabaix
 • Els estudis de Grau Professional proporcionen una formació artística de qualitat, garanteixen la qualificació dels futurs professionals de la música, orientant-los i preparant-los perquè puguin continuar la seva formació musical a través d’estudis superiors.
 • L’itinerari de Grau Professional de Vent  consta de matèries comunes, d’especialitat i optatives amb la distribució horària establerta al corresponent pla d’estudis.
Accés

Per accedir als ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica que elabora el Departament d’Ensenyament. Aquesta prova consta de dos exercicis.

Continuïtat dels estudis

Els alumnes que cursen ensenyaments professionals de música poden accedir als ensenyaments superiors, si superen la prova d'accés corresponent.

Pla d’estudis amb distribució d’hores per assignatures i cursos

L'Especialitat de corda està formada pels instruments: Violí, Viola, Violoncel i Contrabaix.

  Assignatures 1r Curs hores setmanals 2n Curs hores setmanals 3r Curs hores setmanals 4t Curs hores setmanals 5è Curs hores setmanals 6è Curs hores setmanals
Comunes Instrument especialitat 1 h. 1 h. 1 h. 1 h. 1 h. 1 h.
Llenguatge Musical 2 h. 2 h. 2 h. 2 h.    
Harmonia clàssica         2 h. 2 h.
D’especialitat Música de Cambra       1 h. 1 h.  
Orquestra 2 h. 2 h. 2 h. 2 h. 2 h. 2 h.
Optatives Història de la música, opt.*         1 h.  
Harmonia, opt. *     1 h. 1 h.    
Anàlisis i formes, opt. *         1 h. 1 h.
Optatives lliures 1h+1h
       S'han de cursar un mínim de 2 h. d'optatives lliures durant el Grau Professional.  
  *    Aquestes assignatures són optatives obligades.          

Cant

Especialitat de cant
 • Els alumnes que superen aquests estudis obtenen el títol professional de música en l'especialitat de cant
 • Els estudis de Grau Professional proporcionen una formació artística de qualitat, garanteixen la qualificació dels futurs professionals de la música, orientant-los i preparant-los perquè puguin continuar la seva formació musical a través d’estudis superiors.
 • L’itinerari de Grau Professional de Vent  consta de matèries comunes, d’especialitat i optatives amb la distribució horària establerta al corresponent pla d’estudis.
Accés

Per accedir al primer curs dels ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica que elabora el Departament d’Ensenyament. Aquesta prova consta de dos exercicis.

Continuïtat dels estudis

Els alumnes que cursen ensenyaments professionals de música poden accedir als ensenyaments superiors, si superen la prova d'accés corresponent.

Pla d’estudis amb distribució d’hores per assignatures i cursos

 

  Assignatures 1r Curs hores setmanals 2n Curs hores setmanals 3r Curs hores setmanals 4t Curs hores setmanals 5è Curs hores setmanals 6è Curs hores setmanals
Comunes Instrument especialitat 1 h. 1 h. 1 h. 1 h. 1 h. 1 h.
Llenguatge Musical 2 h. 2 h. 2 h. 2 h.    
Harmonia clàssica         2 h. 2 h.
D’especialitat Idiomes aplicats al cant 1 h30 1 h30 1 h30 1 h30 1 h30 1 h30
Música de Cambra     1 h. 1 h. 1 h.  
Cor 1h + 1h + 1h
Conjunt 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min.
Interpretació i escena 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min.
Optatives Història de la música, opt.*         1 h.  
Harmonia, opt.*     1 h. 1 h.    
Anàlisis i formes, opt.*         1 h. 1 h.
Optatives lliures 1 h+1 h+ 1h
               
   S'han de cursar un mínim de 3 h. d'optatives lliures durant el Grau Professional.    
  *    Aquestes assignatures són optatives obligades.