Vés al contingut
Escola

Ensenyaments de música

Programes d'aprenentatge a l'Escola

L’Escola ofereix la formació pràctica i teòrica necessària per gaudir de la música de forma individual i en grup, aprofitant un entorn socialitzat i de creixement personal.

L’accés als estudis de Nivell Elemental que ofereix l’Escola de Música està indicat per a infants a partir de 5 anys (excepte el programa Aula Suzuki de violí, que s’inicia als 4 anys). S’hi ofereixen els primers coneixements i formació musicals. Un cop culminat el nivell elemental d’ensenyament a l’Escola, l’alumnat podrà continuar els seus estudis en el marc del Grau Professional que ofereix el Conservatori al mateix centre. 

L’Escola contempla la música com una forma d’expressió i comunicació i té l’objectiu de despertar en els nens i les nenes l’interès per aquest art i pel plaer del seu gaudi.  Es pretén crear un entorn musical acollidor i humà, perquè l’aprenentatge de la música sigui un fet viu i satisfactori. Alhora, s’orienten els ensenyaments i es facilita la formació necessària a aquells alumnes que desitgen realitzar estudis professionals al Conservatori de Música

Els ensenyaments s’estructuren tenint en compte el desenvolupament psicoevolutiu dels nens i la seva implicació en el procés d’ensenyament / aprenentatge vetllant,  en tot moment, per adaptar-se a les característiques i necessitats individuals de cada infant.


Iniciació: Primer contacte amb la música

Adreçat a nens i nenes a partir de 5 anys. Es desenvolupen sensorialment habilitats musicals com la veu, l’oïda i el ritme.

Assignatura Hores a la setmana
Llenguatge Musical 1h a la setmana (un dia de classe)


Música 1: Primer contacte amb la música

Adreçat a nens i nenes a partir de 6 anys. L’alumnat segueix treballant habilitats musicals i obté les eines necessàries per afrontar l’elecció de l’instrument.

Assignatura Hores a la setmana
Llenguatge Musical 1h 30’ a la setmana (dos dies de classe)


Música 2: Aprenentatge bàsic

Adreçat a nens i nenes a partir de 7 anys.  L’alumnat s’endinsa en els coneixements musicals i inicia la pràctica instrumental.

Assignatura Hores a la setmana
Llenguatge Musical 1h 30’ a la setmana (dos dies de classe)
Instrument 30’ de classe individual setmanal


Música 3: Aprenentatge bàsic

Adreçat a nens i nenes a partir de 8 anys. L’alumnat s’endinsa en la pràctica musical i instrumental.

Assignatura Hores a la setmana
Llenguatge Musical 2h a la setmana (dos dies de classe)
Instrument 45’ de classe individual setmanal
Iniciació a l'Orquestra 1h de classe setmanal


Música 4: Aprenentatge bàsic

Adreçat a nens i nenes a partir de 9 anys. L’alumnat aprofundeix en la pràctica musical a les classes de llenguatge, cant coral, instrument i agrupacions.

Assignatura Hores a la setmana
Llenguatge Musical 2h a la setmana (dos dies de classe)
Instrument 45’ de classe individual setmanal
Cant Coral 45' de classe setmanal
Orquestra de Nivell Elemental (ONE) 1h 30’ de classe setmanal
Conjunt instrumental de vent  1h de classe setmanal
Conjunt de guitarres 45' de classe setmanal
Grup de pianos 1 h de classe setmanal

 

Música 5: Aprofundiment

Adreçat a nens i nenes a partir de 10 anys. L’alumnat continua aprofundint en la pràctica musical a les classes de llenguatge, cant coral, instrument i agrupacions.

Assignatura Hores a la setmana
Llenguatge Musical 2h a la setmana (dos dies de classe)
Instrument 1h de classe individual setmanal
Cant Coral 45' de classe setmanal
Orquestra de Nivell Elemental (ONE) 1h 30’ de classe setmanal
Banda de Nivell Elemental 1h  de classe setmanal
Conjunt de guitarres 1h  de classe setmanal
Grup de pianos 45' de classe setmanal

 


Música 6: Aprofundiment

Adreçat a infants a partir de 11 anys. Amb aquest curs es completa el nivell elemental de l’Escola de Música i s’assoleixen les competències bàsiques per continuar amb estudis reglats de Grau Professional.

Assignatura Hores a la setmana
Llenguatge Musical 2h a la setmana (dos dies de classe)
Instrument 1h de classe individual setmanal
Cant Coral 45' de classe setmanal
Orquestra de Nivell Elemental (ONE) 1h 30’ de classe setmanal
Banda de Nivell Elemental 1h de classe setmanal
Conjunt de guitarres 1h de classe setmanal
Grup de pianos 1 h de classe setmanal

 


Especialitats musicals

 

 • Pinao
 • Oboè
 • Percussió
 • Orgue
 • Fagot
 • Violí
 • Viola
 • Violoncel
 • Contrabaix
 • Guitarra
 • Clarinet
 • Trompeta
 • Trompa
 • Flauta travessera
 • Soxofon
 • Trombó de vares
 • Tuba/Bombardí