Vés al contingut

Fotografia

Aquest cicle capacita l'alumnat per exercir com a fotògraf, desenvolupant les funcions tècniques, expressives i operatives necessàries en quest camp professional
fotografia

L’alumnat realitza 280 hores de pràctiques en empreses del territori

L’alumnat assoleix la capacitat d’expressar-se en el llenguatge fotogràfic, dominar els processos bàsics de la realització fotogràfica en els seus aspectes teòrics i pràctics, desenvolupar les funcions tècniques, expressives i operatives de la fotografia, conèixer les eines i planificar i desenvolupar projectes de fotografia adaptant-se als canvis tecnològics.

Amb aquesta formació s’introdueix l’alumne en el món de la fotografia professional. Aprén a utilitzar equipaments i a desenvolupar-se en la producció de material d’audiovisual en diferents entorns, en el de la publicitat i comunicació, en el camp de la moda, en el món editorial, el retrat social, en laboratoris industrials de fotografia i cinematografia, etc.

 

Dades bàsiques

 • Grau superior dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny. Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en fotografia.
 • Durada total del cicle: dos cursos. 120 ECTS. 2.000 hores.
 • L’alumnat realitza 280 hores de pràctiques en empreses del territori relacionades amb cada especialitat.
 • Família professional artística: Comunicació gràfica i audiovisual.
 • Referent europeu: CINE 5-b (Classificació Internacional Normalitzada de l'Educació).

 

Objectius generals 

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior en fotografia obtenen un títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir al món laboral i realitzar aquestes tasques:

 • Disseny, organització i gestió de projectes fotogràfics.
 • Supervisió i realització d’escenografia, il·luminació, captació i registre d’imatges fotogràfiques.
 • Digitalització i realització de tractament d’imatges.
 • Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes de fotografia en diferents àmbits.
 • Col·laboració en l’organització i la supervisió de la producció fotogràfica.

 

Cursos i mòduls

Mòduls 1r curs

 • Fonaments de la representació i expressió visual
 • UF1 Elements plàstics i visuals. Morfologia i dinamisme de la composició
 • UF2 Llum i color. Relacions. Valors simbòlics 
 • UF3 Forma i espai. Anàlisi, representació i interpretació creativa 
 •  
 • Història de la fotografia I 
 • UF1 Comunicació gràfica i visual i les seves manifestacions: la fotografia
 • UF2.1 Història de la fotografia: Antecedents, evolució i actualitat 
 •  
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual I 
 • UF1 Introducció als mitjans audiovisuals
 • UF2.1 Comunicació i llenguatge audiovisual: Recursos expressius
 • UF3.1 Tècniques i tecnologies de realització audiovisual
 •  
 • Mitjans informàtics 
 • UF1 Introducció als mitjans informàtics
 • UF2 Tractament de la imatge bitmap
 • UF3 Tractament de la imatge vectorial 
 •  
 • Projectes de fotografia I 
 • UF1 Introducció als projectes de fotografia
 • UF2 Desenvolupament dels projectes de fotografia 1
 • UF4 Anàlisi i presentació dels projectes de fotografia 
 •  
 • Tècnica fotogràfica I 
 • UF1 Captació de la imatge fotogràfica i fotometria 1
 • UF2 Captació de la imatge fotogràfica i fotometria 2
 • UF3 Processament fotogràfic, flux de treball 1
 • UF5 Percepció visual i òptica fotogràfica 1 
 •  
 • Teoria de la imatge 
 • UF1 Teoria de la imatge
 •  
 • Teoria fotogràfica I 
 • UF1 Llenguatge fotogràfic 
 • UF2.1 Imatge fotogràfica
 •  

Mòduls 2n curs

 • Història de la fotografia II 
 • UF2.2 Història de la fotografia: Antecedents, evolució i actualitat 
 •  
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual II
 • UF2.2 Comunicació i llenguatge audiovisual: Recursos expressius
 • UF3.2 Tècniques i tecnologies de realització audiovisual
 • UF4.2 Tècniques i tecnologies de postproducció audiovisual  
 •  
 • Formació i orientació laboral 
 • UF1 Marc legal de les arts plàstiques i el disseny: les propietats essencials
 • UF2 Incorporació al treball: el procés de cerca de feina
 • UF3 Empresa i iniciativa emprenedora: el treball per compte propi 
 •  
 • Projectes de fotografia II
 • UF3 Desenvolupament dels projectes de fotografia 
 •  
 • Tècnica fotogràfica II 
 • UF4 Processament fotogràfic, flux de treball 2
 • UF6 Percepció visual i òptica fotogràfica 2
 •  
 • Teoria fotogràfica II 
 • UF2.2 Imatge fotogràfica
 • UF3 Fotografia aplicada: de document a obra d'art 
 •  
 • Projecte integrat 
 • UF1 Projecte integrat