Preinscripció als monogràfics

Preinscripció i matriculació, tràmits i dades bàsiques dels cursos monogràfics

Preinscripció als monogràfics 2022-2023

Calendari de preinscripció: del 6 de juliol fins al 22 de juliol.

Sol·licitud de preinscripció: La sol·licitud de preinscripció es fa per ordre d’arribada, via telefònica al 977 21 12 53 o presencialment a l’escola fins a l’exhauriment del número de places de l’oferta.

Publicació de la llista de preinscripcions: 22 de juliol de 2022.

Publicació de la llista d'espera: 22 de juliol de 2022.

La reserva de la preinscripció té efecte fins al moment de la matrícula amb cita prèvia.

Matrícula

Calendari de formalització de matrícula amb cita prèvia:

 • Curs preparatori per a les proves d’accés: del 25 al 29 de juliol de 2022
 • Cursos monogràfics: de l'1 al 6 de setembre de 2022

Demaneu cita prèvia a la consegeria del centre: 977 21 12 53

Horaris

Els monogràfics s'imparteixen en horari de tarda, d'octubre a maig, excepte el curs preparatori a la prova d'accés que s'inicia al setembre i finalitza una setmana abans de la realització de la prova. 

Places disponibles i assignació de plaça

Nombre de places disponibles:

 • Gravat: 18 places
 • Ceràmica: 15 places
 • Dibuix artístic: 15 places
 • Crear des dels sentits: 15 places
 • Preparatori per la prova d'accés: 15 places

S'assignarà plaça per ordre de preinscripció.

La persona que no formalitzi la matrícula el dia i hora de la cita prèvia, sol·licitada dins del termini de matrícula, perdrà la plaça reservada en preinscripció i aquesta s'oferirà per ordre a les persones de la llista d'espera.

Preus dels monogràfics

Els preus es troben regulats per les NORMES REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS ALS CENTRES D’EDUCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA i varien en funció de la duració temporal de cada monogràfic:

PDF icon bopt_2022-03849_de11-05-22.pdf

En el cas de tenir una discapacitat igual o superior al 33% es té dret a l'exempció del 100% del preu de la matrícula.

Documentació necessària

 • DNI o document equivalent.
 • Targeta sanitària.
 • Document de cessió de drets d'imatge.
 • Targeta acreditativa de discapacitat del 33% emesa pel Departament Treball, Afers Socials i Famílies
 • Documentació acreditativa de:
  • víctima de terrorisme
  • víctima de violència de gènere i els seus fills
  • persones refugiades, sol·licitants d'asil o apàtrides
  • persones desocupades i donades d'alta com a demandants d'ocupació
  • persones en situació d'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO)
  • persones treballadores per compte propi en suspensió o reducció de l'activitat econòmica