Calendari escolar

Curs 2021/2022

Setembre 2021

DIMARTS 1 DE SETEMBRE
Inici activitat professorat

DILLUNS 6 DE SETEMBRE
Lliurament Projecte Integrat 2a convocatòria

DIMECRES 8 I DIJOUS 9 SETEMBRE
Tribunals Projecte Integrat 2a convocatòria

DILLUNS 13 DE SETEMBRE
Inici del curs preparatori accés CFGS
Juntes avaluació final cicle 2a convocatòria

DILLUNS 20 DE SETEMBRE
Inici i presentació del curs

DIJOUS 23 DE SETEMBRE
Festiu local. Santa Tecla

DIVENDRES 24 DE SETEMBRE
Festiu. Lliure disposició

Octubre 2021

DIVENDRES 1 D’OCTUBRE
Inici del monogràfics

DILLUNS 11 D’OCTUBRE
Festiu. Lliure disposició

DIMARTS 12 D’OCTUBRE
Festiu Pilar

DIMECRES 20 D’OCTUBRE
Data límit convalidacions singulars

Novembre 2021

DILLUNS 1 DE NOVEMBRE
Festiu. Tots Sants

Desembre 2021

DILLUNS 6 DE DESEMBRE
Festiu Constitució

DIMARTS 7 DE DESEMBRE
Festiu. Dia de lliure disposició

DIMECRES 8 DE DESEMBRE
Festiu Immaculada

DEL DIJOUS 23 DE DESEMBRE AL DIVENDRES 7 GENER
Vacances de Nadal

Gener 2022

DIVENDRES 21 DE GENER
Avaluació 1r quadrimestre preparatori

DILLUNS 24 AL DIMECRES 26 DE GENER
Juntes avaluació 1r quadrimestre LOE/LOGSE

DIVENDRES 28 DE GENER
Publicació notes 1r quadrimestre LOGSE

Febrer 2022

DIVENDRES 25 DE FEBRER
Festiu. Dia de lliure disposició

Març 2022

Abril 2022

DEL DILLUNS 11 D’ABRIL AL DILLUNS 18 D’ABRIL
Vacances de Setmana Santa

DIJOUS 28 D’ABRIL
Fi activitat del preparatori

DIVENDRES 29 D’ABRIL
Límit per sol·licitar anul·lació de matrícula

Maig 2022

DIJOUS 5 DE MAIG
Avaluació final preparatori

DIVENDRES 6 DE MAIG
Fi de les classes lectives, excepte Projecte Final i Projecte Integrat

DIVENDRES 13 DE MAIG
Límit anul·lació matrícula Projecte Integrat

DIMECRES 11 I DIJOUS 12 DE MAIG
Juntes d’avaluació 1a convocatòria LOE / 2n quadrimestre Logse

DIVENDRES 13 DE MAIG / FI DE CURS
Publicació a l’entorn Moodle de les notes

FINS EL DIVENDRES 20 DE MAIG
Període de recuperació i 2a convocatòria LOE

DILLUNS 23 I DIMARTS 24 DE MAIG
Juntes avaluació 2a convocatòria LOE i final curs LOGSE publicació de notes al Moodle

DIMARTS 31 DE MAIG
Final activitat monogràfics

Juny 2022

DILLUNS 13 DE JUNY
Lliurament Projecte Integrat 1a i Projecte Final convocatòria ordinària

DIMECRES 15, DIJOUS 16 I DIVENDReS 17 DE JUNY
Tribunals Projecte Integrat 1a convocatòria i tribunals Projecte Final LOGSE ordinària

DIJOUS 24 DE JUNY
Festiu. Sant Joan

DIMECRES 22 I DIJOUS 23 DE JUNY
Juntes avaluació final cicle

DIJOUS 30 DE JUNY
Fi activitat professorat

Setembre 2022

DILLUNS 5 DE SETEMBRE
Lliurament Projecte Integrat 2a convocatòria i Projecte Final extraordinària

DIMARTS 6 I DIMECRES 7 SETEMBRE
Tribunals Projecte Integrat 2a convocatòria i Projecte Final extraordinària

DILLUNS 12 DE SETEMBRE
Juntes avaluació final cicle

DIVENDRES 23 DE SETEMBRE
Festiu local. Santa Tecla