Vés al contingut

Projecte educatiu

L’Escola vol proporcionar una formació artística de qualitat i fomentar relacions bidireccionals amb l’entorn laboral, productiu, cultural i artístic de la demarcació per tal de contribuïr a l’enriquiment del territori i de les persones que l’habiten.

La creativitat esdevé un pilar fonamental en el desenvolupament del projecte educatiu del centre.

L’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona és un centre educatiu que forma persones per poder interactuar de forma intel·lectual, artística i creativa amb l’entorn social, artístic i professional del territori. La formació artística que ofereix als ciutadans i ciutadanes aporta coneixements pràctics i teòrics en l’àmbit de les arts visuals i la comunicació gràfica i audiovisual.

Com a centre públic el centre es defineix com a inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi.

Com a centre específic de formació professional d'arts plàstiques i disseny, la creativitat esdevé un pilar fonamental en el desenvolupament del projecte educatiu del centre.

Entenem que aquesta escola és un pont de transferència cap a la societat d'un tipus de destreses, coneixements i capacitats que ens permeten avançar cap a un model de societat creativa. Un model de societat en el que les persones no només són capaces d'assimilar ingents quantitats d'informació molt ràpidament, sinó que, a més, són capaces de ser-ne crítics per produir coneixement innovador.

La línia pedagògica del centre promou metodologies d’aprenentatge profund i significatiu amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi competències específiques i transversals i reforçant aquelles bàsiques quan sigui necessari, per a ser persones cultes, responsables i lliures.

Es fomenta el treball en equip, l’autonomia, la responsabilitat envers el seu propi aprenentatge, la comunicació i la participació en l’entorn social.

L’atenció a la diversitat es porta a terme fomentant les capacitats individuals, la igualtat d’oportunitats i establint les mesures organitzatives i curriculars necessàries. Fomentem el discurs creatiu propi de l'alumne en el camp de les arts visuals, el disseny gràfic i tota la comunicació gràfica pròpia del món contemporani, incloent-hi el dibuix, l’animació, la il·lustració, la fotografia, la gràfica interactiva i també la joieria, el gravat, la ceràmica i moltes altres branques de la comunicació visual i artística contemporània.

Busquem la permanent actualització en els requisits tècnics i culturals de cada moment històric i professional, sense renunciar a la tradició de les artesanies i les expressions artístiques, amb els seus procediments tradicionals i els seus continguts conceptuals clàssics i contemporanis. Busquem l'equilibri constant entre eficàcia professional i excel·lència artística i entre l'adaptació a les últimes tecnologies i el coneixement de les tècniques tradicionals.

Ens declarem una escola compromesa amb el pensament creatiu, en el qual preval l’autonomia davant de la dependència, en el que preval el descobriment de possibilitats davant de la síndrome d’impotència, en el que preval l’activitat davant de la passivitat, en el que preval l’expressivitat davant del silenci.

Actualment, el document Projecte Educatiu de Centre es troba en un procés d'actualització, a proposta de la direcció del centre, que es portarà a terme durant el curs 2022-2023 a través de la comissió Projecte Educatiu de Centre.