Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC)

La comunitat educativa de l’Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona es dota d’aquestes Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) en el marc del seu Projecte Educatiu i de les normes de rang superior que configuren l’actual ordenament del sistema educatiu, normes que són concretament en la data d’aprovació per part del Consell Escolar del centre, la Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya, el decret 102/2010 d’autonomia de centres, el decret 279/2006 de drets i deures de l’alumnat, el decret 155/2010 de la direcció dels centres, i les resolucions d’instruccions d’inici de curs.

Les NOFC s’inspiren en quatre principis generals:

  • Tot l'alumnat té els mateixos drets i deures.
  • Tot el professorat té els mateixos drets i deures.
  • L’exercici dels drets per part de l'alumnat i del professorat implica el deure correlatiu de coneixement i respecte dels drets de tots els membres de la comunitat escolar.
  • Tots els membres de la comunitat escolar de l’Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l'activitat del centre.

Consulta el document NOFC sencer al pdf adjunt més abaix ↓