Carreteres

Actuacions puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona. Any 2021

Tipus: Obra
Estat: En execució
Localització

Documentació del projecte

Memòria i annexos:  [PDF]
Plànols:  [PDF]
Plec de condicions: [PDF]
Pressupost: [PDF] [BC3]
Expropiacions: [PDF]
 

Dades de l'obra

  • Territori: Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre
  • Termini d'execució: del 03/2022 al 06/2023