Sostenibilitat

Biomassa forestal, energia més neta i pròxima

A la Diputació de Tarragona apostem per l'ús de la biomassa forestal com a energia neta i renovable per substituir la convencional als municipis. En una primera fase, i amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), vam impulsar la creació de la Xarxa de Calor de Proximitat, un projecte pilot que ha servit per escalfar equipaments municipals —ajuntaments, centres cívics, escoles, llars d'infants...—en 9 municipis de la demarcació mitjançant l'energia provinent d'una única caldera.

Actualment i després de culminar amb èxit aquesta primera fase, seguim impulsant la instal·lació de calderes arreu de la demarcació mitjançant diversos ajuts. De fet, cada cop són més els municipis de la demarcació que utilitzen aquest sistema d’abastament energètic per als seus equipaments. Des de l'any 2019 la Diputació ha concedit prop d'1,3 milions d'euros a més de 40 municipis arreu del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès per a la instal·lació de calderes de biomassa.

L'ús de la biomassa afavoreix una millor gestió forestal i contribueix a reduir les emissions d'altres fonts combustibles, com el gasoil.

 

 

Energia verda i renovable

Les xarxes de calor alimentades amb biomassa forestal són models energètics sosteniblement i socialment responsables

Les xarxes de calor, o district heating, distribueixen energia tèrmica. Des d’una única caldera s’escalfa i es condueix aigua per un entramat de canonades aïllades que connecten amb els sistemes de calefacció d’edificis o equipaments.

La biomassa forestal és el combustible que es fa servir com a energia renovable i s’obté a través de la gestió forestal sostenible dels boscos. Els arbres transformen l’energia del sòl i l’acumulen a la fusta que aprofiten les calderes en forma d’estella. Es tracta d’un recurs que promou l’eficiència ambiental, econòmica i social i que contribueix a l’economia circular:

  • Disminueix la dependència de les energies fòssils. És una font d’energia local i propera, que no depèn dels mercats exteriors, i més econòmica.
  • Redueix les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). Computa zero en el balanç d’emissions de CO2. És una energia neta i renovable.
  • Millora l’eficiència energètica. Des d’una única caldera s’alimenta més d’un equipament.
  • La gestió forestal sostenible és necessària per reduir el risc d’incendi forestal. De la seva aplicació s’obté un subproducte (estella) que es transforma en un recurs energètic que permet revaloritzar-lo.
  • És una oportunitat per al món rural, ja que genera ocupació al territori i frena el despoblament.

estella

El repte principal: assolir una economia baixa en carboni i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic

El projecte inicial “Xarxa de Calor de Proximitat”, impulsat per la Diputació de Tarragona, ha pretès incrementar el consum de biomassa per a usos tèrmics a la demarcació i, d'aquesta manera, impulsar un sistema d'abastament energètic més econòmic, sostenible i respectuós amb el medi ambient amb beneficis múltiples. Aquesta iniciativa ha estat cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (objectiu d’inversió en creixement i ocupació, eix 4). Respecte d'una inversió total prevista de 2.152.262,67 €, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments hi han participat amb un 25% d’inversió cadascun. fons europeusResultats objectius de la prova pilot
  • 545 t de CO2 que es deixen d’emetre a l’atmosfera cada any.
  • 564 t d’estella que es consumiran a l’any per alimentar les nou calderes.
  • 169.000 € d’estalvi anual per calefactar tots els equipaments que formen part dels projectes.
  • 1.720 kW de potència instal·lada d’energia renovable.

diposit caldera

La Diputació de Tarragona, seguint l’estratègia energètica de la Unió Europea, impulsa el desenvolupament d’iniciatives encaminades a millorar l’eficiència energètica dels territoris. Com a entitat coordinadora territorial del Pacte d’Alcaldes per a l’Energia i el Clima, promou al territori accions i compromisos per impulsar la reducció de les emissions de CO2, tot incrementant l'eficiència energètica i aconseguint que el subministrament energètic augmenti la procedència de fonts renovables, com és el cas de la biomassa forestal. Amb voluntat de treballar transversalment en la mitigació i l’adaptació als efectes del canvi climàtic, la implantació dels ODS (objectius de desenvolupament sostenible) i l’Agenda 2030 com a marc de referència, amb l’objectiu de transformar el territori i de fer de la transició energètica i ecològica una prioritat.

Prova pilot: Xarxa de Calor de Proximitat

On hi ha calderes de biomassa a la demarcació?

Al mapa SITMUN localitzem totes les calderes de biomassa que s'han instal·lat a la demarcació amb el suport de la Diputació.

Clica al mapa per saber-ne més.

 

mapa sitmun

 

Serveis relacionats

Per saber-ne més

Gestió forestal sostenible

La promoció de la biomassa local a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre és un objectiu estratègic per a la Diputació de Tarragona.