Sostenibilitat

Biomassa forestal, energia més neta i pròxima

A la Diputació de Tarragona apostem per l'ús de la biomassa forestal com a energia neta i renovable per substituir la convencional als municipis. En una primera fase, i amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), vam impulsar la creació de la Xarxa de Calor de Proximitat, un projecte pilot que ha servit per escalfar equipaments municipals —ajuntaments, centres cívics, escoles, llars d'infants...—en 9 municipis de la demarcació mitjançant l'energia provinent d'una única caldera. Actualment i després de culminar amb èxit aquesta primera fase, seguim impulsant la instal·lació de calderes arreu de la demarcació mitjançant diversos ajuts, alhora que desenvolupem tallers d'educació ambiental als nostres municipis. De fet, cada cop són més els municipis de la demarcació que utilitzen aquest sistema d’abastament energètic

L'ús de la biomassa afavoreix una millor gestió forestal i contribueix a reduir les emissions d'altres fonts combustibles, com el gasoil.

 

 

Energia verda i renovable

Les xarxes de calor alimentades amb biomassa forestal són models energètics sosteniblement i socialment responsables


Les xarxes de calor, o district heating, distribueixen energia tèrmica. Des d’una única caldera s’escalfa i es condueix aigua per un entramat de canonades aïllades que connecten amb els sistemes de calefacció d’edificis o equipaments.

La biomassa forestal és el combustible que es fa servir com a energia renovable i s’obté a través de la gestió forestal sostenible dels boscos. Els arbres transformen l’energia del sòl i l’acumulen a la fusta que aprofiten les calderes en forma d’estella. Es tracta d’un recurs que promou l’eficiència ambiental, econòmica i social i que contribueix a l’economia circular:

 • Disminueix la dependència de les energies fòssils. És una font d’energia local i propera, que no depèn dels mercats exteriors, i més econòmica.
 • Redueix les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). Computa zero en el balanç d’emissions de CO2. És una energia neta i renovable.
 • Millora l’eficiència energètica. Des d’una única caldera s’alimenta més d’un equipament.
 • La gestió forestal sostenible és necessària per reduir el risc d’incendi forestal. De la seva aplicació s’obté un subproducte (estella) que es transforma en un recurs energètic que permet revaloritzar-lo.
 • És una oportunitat per al món rural, ja que genera ocupació al territori i frena el despoblament.


estella

El repte principal: assolir una economia baixa en carboni i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic

El projecte inicial “Xarxa de Calor de Proximitat”, impulsat per la Diputació de Tarragona, ha pretès incrementar el consum de biomassa per a usos tèrmics a la demarcació i, d'aquesta manera, impulsar un sistema d'abastament energètic més econòmic, sostenible i respectuós amb el medi ambient amb beneficis múltiples. Aquesta iniciativa ha estat cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (objectiu d’inversió en creixement i ocupació, eix 4). Respecte d'una inversió total prevista de 2.152.262,67 €, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments hi han participat amb un 25% d’inversió cadascun. fons europeus

Resultats objectius de la prova pilot
 • 545 t de CO2 que es deixen d’emetre a l’atmosfera cada any.
 • 564 t d’estella que es consumiran a l’any per alimentar les nou calderes.
 • 169.000 € d’estalvi anual per calefactar tots els equipaments que formen part dels projectes.
 • 1.720 kW de potència instal·lada d’energia renovable.

diposit caldera


La Diputació de Tarragona, seguint l’estratègia energètica de la Unió Europea, impulsa el desenvolupament d’iniciatives encaminades a millorar l’eficiència energètica dels territoris. Com a entitat coordinadora territorial del Pacte d’Alcaldes per a l’Energia i el Clima, promou al territori accions i compromisos per impulsar la reducció de les emissions de CO2, tot incrementant l'eficiència energètica i aconseguint que el subministrament energètic augmenti la procedència de fonts renovables, com és el cas de la biomassa forestal. Amb voluntat de treballar transversalment en la mitigació i l’adaptació als efectes del canvi climàtic, la implantació dels ODS (objectius de desenvolupament sostenible) i l’Agenda 2030 com a marc de referència, amb l’objectiu de transformar el territori i de fer de la transició energètica i ecològica una prioritat.

On hi ha calderes de biomassa a la demarcació?

Al mapa SITMUN localitzem totes les calderes de biomassa que s'han instal·lat a la demarcació amb el suport de la Diputació.

Clica al mapa per saber-ne més.

 

mapa sitmun

 

Promoció i difusió de l'ús de biomassa forestal local

Les obres del projecte “Xarxa de Calor de Proximitat” han rebut el suport d'un programa de difusió i sensibilització, per fomentar i potenciar la utilització de la biomassa forestal, que encara és viu i que va més enllà d’aquests nou municipis. S’ha sensibilitzat, amb un projecte d’educació ambiental, alumnes d’educació primària i secundària i la població adulta, i s’ha treballat amb un programa extens de formació de tècnics, polítics i agents locals dels diferents sectors per fer conèixer quins avantatges té l’ús de la biomassa com a energia renovable en l’àmbit municipal, principalment.

 

Una prova pilot

Nou municipis pioners

El projecte "Xarxa de Calor de Proximitat de la Diputació de Tarragona" parteix d'una prova pilot que, amb una finalitat demostrativa, ha permès la instal·lació de nou equipaments d'aprofitament energètic amb biomassa forestal en nou municipis de la demarcació: Alcover, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, el Montmell, la Sénia, Rasquera, Tivissa, la Fatarella, Gandesa i Horta de Sant Joan.

 

prova pilot

 

Una caldera, diversos equipaments

Les xarxes de calor, o district heating, distribueixen energia tèrmica. Des d’una única caldera s’escalfa i es condueix aigua per un entramat de canonades aïllades que connecten amb els sistemes de calefacció d’edificis o equipaments. Són una solució molt viable econòmicament i ambientalment perquè permeten optimitzar recursos energètics, sobretot en punts d’alta demanda com són els equipaments municipals.

caldera

 

Generar valor amb les neteges del bosc

La utilització d'estella com a material combustible permet tancar el cicle del carboni de la fusta, i per tant és una eina molt bona per lluitar contra la reducció d’emissions locals. La tria de biomassa forestal implica un estalvi econòmic respecte d'altres combustibles fòssils i permet reduir-ne la dependència. La utilització d’aquest combustible permet donar valor als subproductes que sorgeixen de les actuacions que es fan a les forests per reduir el risc d’incendi, fet que implica poder generar ocupació i riquesa als territoris rurals amb l'impuls del sector forestal, tot fent ús d’un recurs propi i proper.

estella

 

Promoció i ús de l'estella

El projecte porta associat un programa de difusió i sensibilització per fomentar i potenciar la utilització de la biomassa forestal, com una alternativa a la producció d’energia, sempre que aquesta sigui viable. La intenció és fer-ne augmentar la demanda i apropar els seus beneficis a la població i als agents que intervenen en la producció i l'abastament de biomassa forestal. S’estan desenvolupant accions adreçades a diferents públics objectius: població escolar, productors, consumidors potencials a diferents escales i tècnics del sector públic i privat, tant dins l'àmbit dels municipis que formen part del projecte com en tot el context dels agents relacionats amb la biomassa forestal de les comarques tarragonines.

estudiants

La UE finança el 75% de la inversió

Aquesta iniciativa està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (objectiu d’inversió en creixement i ocupació, eix 4). Respecte d'una inversió total prevista de 2.152.262,67 €, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments hi participen amb un 25% d’inversió cadascun. fons feder

Es tracta d’una actuació de continuïtat de la corporació en el marc del desenvolupament de la línia estratègica “Actuar en la preservació de la salut i la natura”, en consonància amb les actuacions que es potencien al territori en matèria de:

 • prevenció d’incendis forestals
 • gestió forestal sostenible
 • eficiència energètica
 • adaptació i mitigació al canvi climàtic
 • comunicació i educació ambiental

Resultats

El repte principal és assolir una economia baixa en carboni i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.

Resultats objectius de la prova pilot:

 • 545 t de CO2 que es deixen d’emetre a l’atmosfera cada any.
 • 564 t d’estella que es consumiran a l’any per alimentar les nou calderes.
 • 169.000 € d’estalvi anual per calefactar tots els equipaments que formen part dels projectes.
 • 1.720 kW de potència instal·lada d’energia renovable.

La Diputació de Tarragona, seguint l’estratègia energètica de la Unió Europea, impulsa el desenvolupament d’iniciatives encaminades a millorar l’eficiència energètica dels territoris. Com a entitat coordinadora territorial del Pacte d’Alcaldes per a l’Energia i el Clima, promou al territori accions i compromisos per impulsar la reducció de les emissions de CO2, tot incrementant l'eficiència energètica i aconseguint que el subministrament energètic augmenti la procedència de fonts renovables, com és el cas de la biomassa forestal. Amb voluntat de treballar transversalment en la mitigació i l’adaptació als efectes del canvi climàtic, la implantació dels ODS (objectius de desenvolupament sostenible) i l’Agenda 2030 com a marc de referència, amb l’objectiu de transformar el territori i de fer de la transició energètica i ecològica una prioritat.

Serveis relacionats

Per saber-ne més

Gestió forestal sostenible

La promoció de la biomassa local a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre és un objectiu estratègic per a la Diputació de Tarragona.