Activitats formatives 1 - 40 88
 • Curs: Gestió documental i expedient electrònic

  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-021
  • Durada: 30
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal de l’Administració local dels grups C1 i C2, preferentment que desenvolupi tasques de gestió documental.
 • Curs: Redacció d'informes tècnics

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-104
  • Durada: 20
  • Modalitat: 6
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal de l'Administració que sovint ha de redactar informes tècnics d'urbanisme, mediambient, etc. És aconsellable tenir el nivell C de català
 • Curs: Redacció de decrets, dictàmens i notificacions

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-103
  • Durada: 28
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal de l’Administració que participi en el procediment, la redacció, tramitació o supervisió de decrets, dictàmens i notifi cacions. És recomanable tenir un nivell mitjà de coneixements de llengua catalana (nivell C)
 • Curs: Redacció de correus electrònics

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-102
  • Durada: 16.5
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que hagi de de redactar correus electrònics. És aconsellable tenir el nivell C de català.
 • Curs: Redacció de correus electrònics

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-101
  • Durada: 16.5
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que hagi de de redactar correus electrònics. És aconsellable tenir el nivell C de català.
 • Taller bàsic de gestió de nòmines i seguretat social a les administracions locals

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Recursos humans
  • Codi: C22-100
  • Durada: 20
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que presti els seus serveis en l’àmbit de Recursos Humans.
 • Curs: Seguretat Digital

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Informàtica i noves tecnologies
  • Codi: C22-076
  • Durada: 6
  • Modalitat: Virtual
  • Lloc: On line
  • Destinataris: Personal de l'administració local.
 • Curs: Gestió de projectes cofinançats amb fons europeus

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Promocio Econòmica
  • Codi: C22-082
  • Durada: 12
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
  • Destinataris: Tècnics/ques que hagin de gestionar i/o executar projectes amb finançament europeu.
 • Curs: El Lideratge a les administracions públiques

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Gestió estratègica i qualitat
  • Codi: C22-081
  • Durada: 5
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
  • Destinataris: Personal directiu i/o comendaments de l'administració pública
 • Curs: Llenguatge administratiu. Redacció de documents administratius

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-105
  • Durada: 34
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal al servei de l’Administració local.
 • Curs: Tramitació dels instruments de planejament urbanístic_Àmbit Administratiu

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: C22-107
  • Durada: 18
  • Modalitat: Semipresencial
  • Lloc: Aula virtual + Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que pertanyi als grups C1 i C2 i que tramiti planejament urbanístic
 • Curs: Tramitació dels instruments de planejament urbanístic_Àmbit Tècnic

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: C22-106
  • Durada: 18
  • Modalitat: Semipresencial
  • Lloc: Aula virtual + Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
  • Destinataris: Personal tècnic de l’Administració local que tramiti planejament urbanístic.
 • Curs: Els vehicles de mobilitat personal en l'àmbit urbà

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Seguretat ciutadana
  • Codi: C22-084
  • Durada: 4
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
  • Destinataris: Personal de la policia local que desenvolupi tasques d'actuació policial en trànsit i seguretat viària així com personal tècnic amb funcions de planejament i gestió d'infraestructures viàries i de mobilitat.
 • Curs: Gestió i desenvolupament de públics culturals

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Cultura
  • Codi: C22-083
  • Durada: 18
  • Modalitat: 10
  • Lloc: Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina + Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal de l’administració local relacionat amb la gestió cultural.
 • Curs: Els pronoms relatius

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-079
  • Durada: 8
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal de l'administració local que redacti documents administratius i/o comunicats.
 • Curs: Signes de puntuació i connectors

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-078
  • Durada: 8
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal de l'administració local que redacti documents administratius i/o comunicats.
 • Curs: Els pronoms febles

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-077
  • Durada: 8
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal de l'administració local que redacti documents administratius i/o comunicats.
 • Comunitat d'assessorament i aprenentatge: Gestió del pressupost

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Econòmic
  • Codi: CA22-002
  • Modalitat: Autoformatiu
  • Lloc: Aula virtual
  • Destinataris: Personal de l'Administració local
 • Comunitat d'assessorament i aprenentatge: Control intern

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Econòmic
  • Codi: CA22-001
  • Modalitat: Autoformatiu
  • Lloc: Aula virtual
  • Destinataris: Personal de l'Administració local.
 • Espai col·laboratiu Activitats econòmiques

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: CA22-003
  • Modalitat: Autoformatiu
  • Lloc: Aula Virtual
  • Destinataris: Personal dels ens locals que gestioni activitats econòmiques o que estigui interessada en conèixer aquesta matèria.
 • Curs: L'anàlisi de les bases i les convocatòries de les subvencions i l’encaix dels projectes

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: C22-069
  • Durada: 4
  • Modalitat: Videoconferència
  • Lloc: Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal al servei de les administracions locals, que desenvolupi activitats directament relacionades amb la tramitació administrativa de subvencions
 • Curs de gestió i tractament arxivístic de documents fotogràfics

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-065
  • Durada: 8
  • Modalitat: 6
  • Lloc: Plataforma Cisco-Webex i Reus al Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que desenvolupi tasques de gestió documental.
 • Curs: Manteniment de piscines

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Salut pública
  • Codi: C22-072
  • Durada: 20
  • Modalitat: Videoconferència
  • Lloc: Plataforma audiovidual en streaming + visita instal·lacions Hídrica group
  • Destinataris: Personal de l’Administració local, responsable i operador de manteniment de piscines i/o d’ instal.lacions aquàtiques recreatives d’ús públic.
 • Curs: Manteniment de piscines

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Salut pública
  • Codi: C22-071
  • Durada: 20
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Reus. Instal·lacions d'Hídrica-group. Av Falset, 136 Pol. Ind. Agro-Reus
  • Destinataris: Personal de l’Administració local, responsable i operador de manteniment de piscines i/o d’ instal.lacions aquàtiques recreatives d’ús públic.
 • Curs: Com redactar una memòria marc per preparar-nos per les subvencions

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: C22-070
  • Durada: 3
  • Modalitat: Videoconferència
  • Lloc: Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal tècnic en matèria de tramitació de subvencions o bé personal d'àmbits de l'administració local susceptibles de sol·licitar subvencions
 • Curs: De la teoria a la pràctica del registre retributiu anual

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Igualtat i participació ciutadana
  • Codi: C22-067
  • Durada: 3
  • Modalitat: Videoconferència
  • Lloc: Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Persones que treballen a l’administració local, especialment aquelles que treballen en àrees com recursos humans, agents d’igualtat, persones que formen part de la comissió d’igualtat de l’elaboració i/o implementació del pla intern d’igualtat de gènere, o amb especial interès per conèixer les obligacions en igualtat de gènere dels ens locals, representació laboral de treballadores i treballadors.
 • Curs: Com reduir la contractació menor als petits ajuntaments

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: C22-066
  • Durada: 3
  • Modalitat: Videoconferència
  • Lloc: Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Secretaris/es interventors/es i personal tècnic d’ajuntaments DE MENYS DE 5.000 HABITANTS
 • Curs: Intel·ligència emocional aplicada a l'àmbit laboral

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Comunicació, informació i habilitats
  • Codi: C22-039
  • Durada: 20
  • Modalitat: Semipresencial
  • Lloc: Aula virtual + Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
  • Destinataris: Professionals de l’Administració local que vulguin millorar les seves habilitats i l’autoconeixement emocional.
 • Taller pràctic sobre el procediment administratiu

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-068
  • Durada: 15
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que pertanyi als grups C1 i C2.
 • Curs: Resoldre incidències i conflictes entre el personal

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Gestió estratègica i qualitat
  • Codi: C22-063
  • Durada: 18
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
  • Destinataris: Personal dels ens locals interessats/des en la gestió positiva dels conflictes
 • Curs: Redacció de plecs i altra documentació contractual relacionada amb els serveis educatius

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Ensenyament
  • Codi: C22-053
  • Durada: 15
  • Modalitat: Semipresencial
  • Lloc: Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
  • Destinataris: Tècnics/tècniques d’educació i persones responsables de la contractació de serveis educatius en l'àmbit de l'Administració local.
 • Taller sobre tramitació d’expedients de responsabilitat patrimonial

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: C22-075
  • Durada: 4
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Consell Comarcal del Baix Ebre
  • Destinataris: secretaris/es, interventors/es, tècnics/ques i personal administratiu encarregat de la tramitació d'expedients de responsabilitat patrimonial dels ens locals de menys de 10 mil habitants.
 • Taller sobre tramitació d’expedients de responsabilitat patrimonial

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: C22-074
  • Durada: 4
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Centre Cívic l'Estació. Ajuntament del Vendrell
  • Destinataris: secretaris/es, interventors/es, tècnics/ques i personal administratiu encarregat de la tramitació d'expedients de responsabilitat patrimonial dels ens locals de menys de 10 mil habitants.
 • Taller sobre tramitació d’expedients de responsabilitat patrimonial

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: C22-073
  • Durada: 4
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
  • Destinataris: secretaris/es, interventors/es, tècnics/ques i personal administratiu encarregat de la tramitació d'expedients de responsabilitat patrimonial dels ens locals de menys de 10 mil habitants.
 • Curs: Procediment Administratiu

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-014
  • Durada: 20
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
  • Destinataris: Personal al servei de les administracions locals dels grups C1 i C2 o equivalents, que desenvolupi de manera regular activitats de tramitació administrativa.
 • Curs: Tècniques de PNL aplicades a l’ambit laboral

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Comunicació, informació i habilitats
  • Codi: C22-037
  • Durada: 21
  • Modalitat: Semipresencial
  • Lloc: Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
  • Destinataris: Personal de l’Ajuntament de Reus.
 • Curs: Llenguatge Inclusiu i no sexista

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Igualtat i participació ciutadana
  • Codi: C22-062
  • Durada: 17
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco-Webex
  • Destinataris: Personal tècnic i administratiu dels ens locals
 • Curs: Organització i mètode de treball

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Comunicació, informació i habilitats
  • Codi: C22-055
  • Durada: 10
  • Modalitat: Videoconferència
  • Lloc: Plataforma de videoconferencies Teams
  • Destinataris: Personal dels ens locals amb inquietuds per millorar els models d'organització i productivitat personal
 • Curs. Seguretat digital

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Informàtica i noves tecnologies
  • Codi: C22-056
  • Durada: 6
  • Modalitat: Virtual
  • Lloc: Aula virtual
  • Destinataris: Personal de l'Administració local
 • Curs: Introducció a la comptabilitat dels ens locals

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Econòmic
  • Codi: C22-052
  • Durada: 15
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
  • Destinataris: Personal d’ens locals dels grups C1 i C2 que presti els seus serveis en l’àrea econòmica.