Activitats formatives 1 - 40 118
 • Curs: Estratègies de desenvolupament econòmic local per al repoblament de zones rurals

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Econòmic
  • Codi: C22-143
  • Durada: 20
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus + Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal tècnic i responsables locals de desenvolupament econòmic local, promoció econòmica o desenvolupament rural.
 • Comunitat d'assessorament i aprenentatge: Gestió del pressupost

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Econòmic
  • Codi: CA22-002
  • Modalitat: Autoformatiu
  • Lloc: Aula virtual
  • Destinataris: Personal de l'Administració local
 • Comunitat d'assessorament i aprenentatge: Control intern

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Econòmic
  • Codi: CA22-001
  • Modalitat: Autoformatiu
  • Lloc: Aula virtual
  • Destinataris: Personal de l'Administració local.
 • Espai informatiu: Activitats econòmiques

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: CA22-003
  • Modalitat: Autoformatiu
  • Lloc: Aula Virtual
  • Destinataris: Personal dels ens locals que gestioni activitats econòmiques o que estigui interessada en conèixer aquesta matèria.
 • Curs: Ampliant els públics culturals. Noves aportacions i perspectives

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Cultura
  • Codi: C22-083
  • Durada: 18
  • Modalitat: Semipresencial - Videoconferència
  • Lloc: Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus + Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal de l’Administració local relacionat amb la gestió cultural.
 • Taller bàsic de gestió de nòmines i seguretat social a les administracions locals

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Recursos humans
  • Codi: C22-100
  • Durada: 20
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que presti els seus serveis en l’àmbit de Recursos Humans.
 • Curs: La perspectiva de gènere aplicada als dispositius i programes d'inserció laboral

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Igualtat i participació ciutadana
  • Codi: C22-131
  • Durada: 10
  • Modalitat: 6
  • Lloc: Plataforma Cisco Webex + Centre Formació Ocupacional (CFO). Edifici Viver d'Empreses. C/ Nova Estació, 21 43500 Tortosa
  • Destinataris: Professionals de l'Administració local que treballen en dispositius i programes d’inserció laboral. Tècnics/es d’ocupació, tècnics/es d’orientació i inserció preferentment de les Terres de l'Ebre
 • Curs: Abús sexual infantil. Prevenció, sospita i actuació

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Serveis socials
  • Codi: C22-129
  • Durada: 20
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus
  • Destinataris: Personal dels serveis socials, preferentment de l’Ajuntament de Reus.
 • Curs: Seguretat digital

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Informàtica i noves tecnologies
  • Codi: C22-142
  • Durada: 6
  • Modalitat: Virtual
  • Lloc: Virtual
  • Destinataris: Personal de l'Administració local.
 • Curs: Millora la teva productivitat

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Gestió estratègica i qualitat
  • Codi: C22-141
  • Durada: 8
  • Modalitat: Videoconferència
  • Lloc: Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal de l'Administració local, preferentment que estiguin a l’àmbit de gestió i administració.
 • Trello. Productivitat portada a la pràctica

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Gestió estratègica i qualitat
  • Codi: C22-140
  • Durada: 8
  • Modalitat: Videoconferència
  • Lloc: Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que vulgui millorar l’organització de les seves tasques i projectes, preferentment de l'Ajuntament de Cunit.
 • Webinar: L’expedient de contractació: Aspectes a justificar mitjançant l’informe de necessitats

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: C22-139
  • Durada: 3
  • Modalitat: Webinar (seminari en línia)
  • Lloc: Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal dels ens locals que duu a terme tasques relacionades amb la contractació pública.
 • Webinar: El responsable del contracte: Mecanisme per mantenir la qualitat de la prestació.

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: C22-138
  • Durada: 3
  • Modalitat: Videoconferència
  • Lloc: Plataforma Cisco webex
  • Destinataris: Personal dels ens locals que realitza tasques relacionades amb la contractació pública.
 • Curs: Supervisió i control de la gestió municipal de l'abast d'aigua de consum humà

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Salut pública
  • Codi: C22-137
  • Durada: 10
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus
  • Destinataris: Tècnics d’Administracions municipals i supramunicipals, agutzils i personal responsable del control de l’aigua potable.
 • Curs: Actualització de dret processal penal. La declaració en judicis

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Seguretat ciutadana
  • Codi: C22-136
  • Durada: 12
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus
  • Destinataris: Personal de l'Administració local que pertany al col·lectiu de la policia local.
 • Curs: Disseny per a no dissenyadors amb Canva

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Informàtica i noves tecnologies
  • Codi: C22-134
  • Durada: 25
  • Modalitat: Virtual
  • Lloc: Aula virtual
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que necessiti comunicar-se amb el públic a través de xarxes socials, cartells, infografies i publicitats.
 • Curs: Manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc de legionel·losi

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Salut pública
  • Codi: C22-133
  • Durada: 25
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus
  • Destinataris: Personal de l'Administració local dedicat a fer operacions de prevenció i control de la legionel·losi en les instal·lacions de risc. (Són instal·lacions de risc les xarxes d’aigua sanitària, banyeres d’hidromassatge, spas, fonts ornamentals, torres de refrigeració i condensadors evaporatius, els sistemes de reg per aspersió... i en general totes les instal·lacions amb aigua on es generin aerosols.)
 • Curs: Tècniques de resolució i transformació de conflictes

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Gestió estratègica i qualitat
  • Codi: C22-132
  • Durada: 12
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus
  • Destinataris: Personal directiu i/o comandaments de l'Administració pública.
 • Curs: La perspectiva de gènere aplicada als dispositius i programes d'inserció laboral

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Igualtat i participació ciutadana
  • Codi: C22-130
  • Durada: 10
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Plataforma Cisco Webex + Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus
  • Destinataris: Professionals de l'Administració local que treballen en dispositius i programes d’inserció laboral. Tècnics/es d’ocupació, tècnics/es d’orientació i inserció.
 • Curs: Com calculem un pressupost base de licitació i altres reptes de la nova compra pública

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: C22-113
  • Durada: 4
  • Modalitat: Videoconferència
  • Lloc: Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal de l’Administració local responsable de la contractació.
 • Curs: La Gestió transversal de gènere. Implementar la transversalitat en les polítiques locals

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Igualtat i participació ciutadana
  • Codi: C22-126
  • Durada: 15
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal de l'Administració local.
 • Taller pràctic sobre el procediment administratiu

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-125
  • Durada: 21
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que pertanyi als grups C1 i C2 i amb coneixements inicials de procediment administratiu.
 • Taller pràctic sobre el procediment administratiu

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-124
  • Durada: 21
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que pertanyi als grups C1 i C2 i que tingui una formació bàsica en procediment administratiu.
 • Curs: L’activitat subvencional dels ens locals. Normativa aplicable i supòsits pràctics

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: C22-123
  • Durada: 8
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Plataforma Cisco Webex i Aula Virtual
  • Destinataris: Personal al servei de les Administracions locals, que desenvolupi activitats directament relacionades amb la tramitació administrativa de subvencions.
 • Curs: La mediació familiar, civil i comunitària

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Serveis socials
  • Codi: C22-122
  • Durada: 25
  • Modalitat: 6
  • Lloc: Plataforma Zoom + Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus
  • Destinataris: Personal dels serveis socials dels ens locals.
 • Curs: El tractament de les dades personals al sector públic

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: C22-120
  • Durada: 4
  • Modalitat: Videoconferència
  • Lloc: Plataforma Cisco webex
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que gestioni dades personals al seu lloc de treball.
 • Curs: Base de Dades Nacional de Subvencions

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: C22-118
  • Durada: 15
  • Modalitat: Virtual
  • Lloc: Aula virtual Moodle
  • Destinataris: Personal de l'Administració local que desenvolupa tasques de gestió en matèria de subvencions.
 • Curs: Estratègies de policia de proximitat i mediació

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Seguretat ciutadana
  • Codi: C22-117
  • Durada: 20
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus
  • Destinataris: Personal de l'Administració local que pertanyi al col·lectiu de la policia local.
 • Curs: Actuació policial en ocupació d’immobles

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Seguretat ciutadana
  • Codi: C22-116
  • Durada: 10
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus
  • Destinataris: Personal de l'Administració local que pertanyi al col·lectiu de la policia local i dels cossos de vigilants municipals.
 • Curs: Inspeccions de locals de concurrència pública i intervencions en l'àmbit de l'oci nocturn

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Seguretat ciutadana
  • Codi: C22-115
  • Durada: 30
  • Modalitat: Semipresencial
  • Lloc: Aula virtual + Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus
  • Destinataris: Personal de l'Administració local que pertanyi al col·lectiu de la policia local.
 • Curs: Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible, de la teoria a la pràctica

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Medi Ambient
  • Codi: C22-112
  • Durada: 6
  • Modalitat: Videoconferència
  • Lloc: Plataforma Zoom
  • Destinataris: Personal tècnic de l’Administració local interessat en la matèria.
 • Taller pràctic de simplificació del procediment administratiu

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-110
  • Durada: 25
  • Modalitat: Semipresencial - Videoconferència
  • Lloc: Plataforma Cisco Webex + Aula Virtual + Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus
  • Destinataris: Personal directiu, tècnic i administratiu de l'Administració local, amb capacitat d'intervenir en els processos administratius.
 • Curs: Els vehicles de mobilitat personal en l'àmbit urbà

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Seguretat ciutadana
  • Codi: C22-085
  • Durada: 4
  • Modalitat: Presencial
  • Lloc: Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
  • Destinataris: Personal de la policia local que desenvolupi tasques d'actuació policial en trànsit i seguretat viària així com personal tècnic amb funcions de planejament i gestió d'infraestructures viàries i de mobilitat.
 • Curs: Signes de puntuació i connectors

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-078
  • Durada: 8
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal de l'Administració local que redacti documents administratius i/o comunicats.
 • Curs: Llenguatge administratiu. Redacció de documents administratius

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-105
  • Durada: 34
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal al servei de l’Administració local.
 • Curs: Els pronoms febles

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-077
  • Durada: 8
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal de l'Administració local que redacti documents administratius i/o comunicats.
 • Curs: Els pronoms relatius

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Activitat Administrativa
  • Codi: C22-079
  • Durada: 8
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Aula virtual + Plataforma Cisco Webex
  • Destinataris: Personal de l'Administració local que redacti documents administratius i/o comunicats.
 • Taller d’aspectes pràctics sobre la gestió del Padró municipal d’habitants

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: C22-111
  • Durada: 7
  • Modalitat: Virtual-videoconferència
  • Lloc: Plataforma Cisco Webex + Aula virtual
  • Destinataris: Auxiliars administratius i administratius que gestionin els padrons d’habitants dels ajuntaments.
 • Curs: Tramitació dels instruments de planejament urbanístic_Àmbit Administratiu

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Urbanisme i activitats
  • Codi: C22-107
  • Durada: 18
  • Modalitat: Semipresencial
  • Lloc: Aula virtual + Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus
  • Destinataris: Personal de l’Administració local que pertanyi als grups C1 i C2 i que tramiti planejament urbanístic.
 • Curs: Tramitació dels instruments de planejament urbanístic_Àmbit Tècnic

  • Data límit d'inscripció:
  • Àmbit: Urbanisme i activitats
  • Codi: C22-106
  • Durada: 18
  • Modalitat: Semipresencial
  • Lloc: Aula virtual + Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus
  • Destinataris: Personal tècnic de l’Administració local que tramiti planejament urbanístic.