Ens locals

El Pla d'Acció Municipal (PAM), un instrument estratègic

L'aportació econòmica de la Diputació de Tarragona als ajuntaments mitjançant el Pla d'Acció Municipal, el PAM, contribueix a dotar els municipis d'infraestructures i serveis bàsics per a la ciutadania. Es pot destinar a noves inversions, a despeses corrents i al sanejament de les finances municipals. I als pobles més petits, també permet el sosteniment del lloc de secretaria-intervenció municipal. L'abast quadriennal del PAM facilita que els ajuntaments puguin planificar les seves inversions per a tot el mandat, fet que converteix el pla en un instrument de governança estratègica dels ens locals des de la seva autonomia municipal.

Notícies relacionades