La Diputació

Registre General de la Diputació

Oficina de recepció i registre d'entrada de la documentació rebuda presencialment i per via postal, amb atenció a les oficines de Tarragona i de Tortosa.

Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 9 h a 14 h

Calendari de festius amb tancament de les oficines de registre el 2022:

 • 1 de gener (Cap d'any).
 • 6 de gener (Reis).
 • 15 d'abril (Divendres Sant).
 • 18 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).
 • 6 de juny (Pasqua Granada).
 • 24 de juny (Sant Joan).
 • 15 d'agost (l'Assumpció)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).
 • 1 de novembre (Tots Sants).
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució).
 • 8 de desembre (La Immaculada).
 • 26 de desembre (Sant Esteve).

I els festius locals de cada oficina del registre:

 • Tarragona, el 19 d'agost i el 23 de setembre.
 • Tortosa, el 25 de març i el 16 de setembre.

Més informació al Calendari Laboral de la Generalitat de Catalunya

Registre al Palau de la Diputació de Tarragona

Passeig de Sant Antoni, 100
43003 - Tarragona
Telf.: 977 296 617
A/e: registregeneral@dipta.cat


Registre Palau Climent - Tortosa

Carrer Montcada, 32
43500 - Tortosa
Telf.: 977 448 662
A/e: tebre@dipta.cat


 

Sol·licitud general


El tràmit "Sol·licitud genèrica” és el tràmit que permet presentar una instància genèrica o l’aportació de documentació a la Diputació de Tarragona, per a tots aquells supòsits en què no existeixi un tràmit específic per a la gestió que els interessats vulguin realitzar. 

Fés el tràmit des de la Seu Electrònica 

  Comunicat sobre el funcionament del servei bàsic i estratègic de Registre General de la Diputació de Tarragona

  A causa de la situació provocada per la pandèmia SARS-COVID i en aplicació de les mesures governamentals vigents i en compliment de les mesures governamentals vigents, generals i pròpies de la Diputació de Tarragona, per a garantir els drets dels ciutadans així com la seguretat de les persones, s'han establerts les següents instruccions:

  • L'atenció directa i presencial dels ciutadans per a la presentació i recepció de sol·licituds i escrits es presta a les oficines de Tarragona - Palau de la Diputacio (Passeig de Sant Antoni, 100 - Tarragona) i Tortosa - Palau Climent (Carrer Montcada, 32 - Tortosa.
  • És necessari concertar cita prèvia en qualsevol de les dues oficines a través dels telèfons 977 29 66 17 (oficina de Tarragona) i 977 44 86 62 (oficina de Tortosa) o del correu electrònic registregeneral@dipta.cat.
  • També es poden presentar sol·licituds i escrits dirigits a la Diputació de Tarragona o el Patronat de Turisme per mitjans electrònics a través la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona a l’adreça: https://seuelectronica.dipta.cat/instancia-generica. En aquest cas, es requereix identificació i signatura per mitjans electrònics per a la vàlida presentació dels documents.
  • En el cas dels ens locals de les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, es recorda que el mitjà per a la comunicació i la remissió d’escrits i documents és el portal eaCat (servei de tramesa genèrica).

  Demana cita prèvia