La Diputació

Registre General de la Diputació

Oficina de recepció i registre d'entrada de la documentació rebuda presencialment i per via postal, amb atenció a les oficines de Tarragona i de Tortosa.
 

Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 9 h a 14 h

Calendari de dies inhàbils

El còmput de terminis es troba regulat en el Capítol II del Títol II de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Calendari oficial de festes laborals 2023

Ordre EMT/153/2023, de 29 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2024.

 • 1 de gener, dilluns (Cap d'Any)
 • 6 de gener, dissabte (Reis).
 • 29 de març, divendres (Divendres Sant).
 • 1 d'abril, dilluns (Dilluns de Pasqua Florida).
 • 1 de maig, dimecres (Dia del treballador).
 • 24 de juny, dilluns (Sant Joan).
 • 15 d'agost, dijous (l'Assumpció)
 • 11 de setembre, dimecres (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d'octubre, dissabte (Festa Nacional d'Espanya).
 • 1 de novembre, divendres (Tots Sants).
 • 6 de desembre, divendres (Dia de la Constitució).
 • 25 de desembre, dimecres (Nadal).
 • 26 de desembre, dijous (Sant Esteve).

Ordre EMT/290/2023, de 22 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya a l'any 2024

Festes locals

 • Reus, 29 de juny i 25 de setembre.
 • Tarragona, el 19 d'agost i el 23 de setembre.
 • Tortosa, el 20 de maig i el 2 de setembre
 • Valls, 2 de febrer i 25 de juny.

El registre electrònic de la Diputació de Tarragona admet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l’any durant les vint-i-quatre hores. Quan, per raons tècniques, el registre electrònic no es trobi operatiu, s’anunciarà als usuaris tal circumstància mentre duri aquesta situació.

A l'efecte del còmput de terminis, la presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada en la primera hora del primer dia hàbil següent, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.

Més informació a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona

Registre al Palau de la Diputació de Tarragona

Passeig de Sant Antoni, 100


43003 - Tarragona


Telf.: 977 296 617


A/e: registregeneral@dipta.cat


Registre - Tortosa

C. de Santa Anna, 3, 1a


43500 - Tortosa


Telf.: 977 448 662


A/e: tebre@dipta.cat


 

Com puc fer els tràmits?

infografia carpeta ciutadana

Clica sobre la imatge per ampliar

 

 

Sol·licitud general

El tràmit "Sol·licitud genèrica” és el tràmit que permet presentar una instància genèrica o l’aportació de documentació a la Diputació de Tarragona, per a tots aquells supòsits en què no existeixi un tràmit específic per a la gestió que els interessats vulguin realitzar. 

Fés el tràmit des de la Seu Electrònica

 

Comunicat sobre el funcionament del servei bàsic i estratègic de Registre General de la Diputació de Tarragona

Instruccions de funcionament:

 • L'atenció directa i presencial dels ciutadans per a la presentació i recepció de sol·licituds i escrits es presta a les oficines de Tarragona - Palau de la Diputació (Passeig de Sant Antoni, 100 - Tarragona) i Tortosa - (Palau Montagut - Carrer de Santa Anna, 3)
 • Es recomana concertar cita prèvia en qualsevol de les dues oficines a través dels telèfons 977 29 66 17 (oficina de Tarragona) i 977 44 86 62 (oficina de Tortosa) o del correu electrònic registregeneral@dipta.cat.
 • També es poden presentar sol·licituds i escrits dirigits a la Diputació de Tarragona o el Patronat de Turisme per mitjans electrònics a través la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona a l’adreça: https://seuelectronica.dipta.cat/instancia-generica. En aquest cas, es requereix identificació i signatura per mitjans electrònics per a la vàlida presentació dels documents.
 • En el cas dels ens locals de les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, es recorda que el mitjà per a la comunicació i la remissió d’escrits i documents és el portal eaCat (servei de tramesa genèrica), en aquells casos en què no existeixi un tràmit específic a la seu electrònica de la Diputació. 

Demana cita prèvia