Ens locals

Guia de serveis per a ajuntaments i altres ens locals

A la Diputació de Tarragona, a través de les nostres diferents àrees i unitats, oferim diversos recursos (serveis, assistències i subvencions) als ajuntaments i els consells comarcals per ajudar-los a complir el seu compromís amb els ciutadans.