Tributs locals

La bossa comuna

Els impostos són necessaris per finançar la despesa pública i equilibrar la renda. A través de BASE - Gestió d'Ingressos, la Diputació recapta tributs municipals que li deleguen els organismes locals, com són els ajuntaments. A més, aquest organisme autònom assessora les corporacions locals en tots els aspectes que hi estan relacionats, des de la inspecció fins a la gestió censal o cadastral. També els proporciona assessorament jurídic i representació legal, si és necessari.

Informació d'interès

Demana cita prèvia

Per ser atès a les oficines d’atenció al ciutadà de BASE és necessari sol·licitar CITA PRÈVIA per agilitzar les gestions i evitar els temps d’espera i la concentració de persones.