Oferta pública d'ocupació

Com a norma general, per poder convocar processos selectius és necessari que prèviaments les places estiguin vacants a la plantilla de personal, que els llocs estiguin descrits a la relació de llocs de treball i que les places vacants hagin estat objecte d'oferta pública.

Convocatòries 1 - 35 229

Convocatòries

Oberta

 • Mestre/a d'ensenyament especial (L204016) - Serveis Educatius CEE Sant Jordi - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E99-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Serveis Educatius del CEE Sant Jordi - CEE Sant Jordi – Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • A2L
  • Personal Laboral
 • Mestre/a (L204011) - Serveis Educatius CEE Sant Rafael - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E98_01-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Serveis Educatius del CEE Sant Rafael – CEE Sant Rafael - Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • A2L
  • Personal Laboral
 • Mestre/a (L204006) - Serveis Educatius CEE Sant Rafael - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E98-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Serveis Educatius del CEE Sant Rafael – CEE Sant Rafael - Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • A2L
  • Personal Laboral
 • Fisioterapeuta (L47) - Serveis Educatius CEE Sant Rafael - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E97-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Serveis Educatius del CEE Sant Rafael - CEE Sant Rafael de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • A2L
  • Personal Laboral
 • Fisioterapeuta (L205002) - Serveis Educatius CEE Sant Jordi - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E96 -2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Adscrita als Serveis Educatius del CEE Sant Jordi – CEE Sant Jordi de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • A2L
  • Personal Laboral
 • Educador/a d'educació especial (L15) - Serveis Educatius CEE Sant Rafael - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E95-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Serveis Educatius de CEE Sant Rafael - CEE Sant Rafael de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C1L
  • Personal Laboral
 • Educador/a (L404017) - Serveis Educatius CEE Sant Rafael - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E94_04-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Serveis Educatius del CEE Sant Rafael - CEE Sant Rafael de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Educador/a (L404013) - Serveis Educatius CEE Sant Rafael SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E94_03-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Serveis Educatius del CEE Sant Rafael - CEE Sant Rafael de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Educador/a (L404021) - Serveis Educatius CEE Sant Rafael - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E94_02-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat Serveis Educatius CEE Sant Rafael - CEE Sant Rafael - Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Educador/a (L404001) - Serveis Educatius CEE Sant Rafael - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E94_01-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat Serveis Educatius CCE Sant Rafael - CEE Sant Rafael - Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Educador/a (L19) - Serveis Educatius CEE Sant Rafael - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E94-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Serveis Educatius del CEE Sant Rafael - CEE Sant Rafael - Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Educador/a (L98) - Serveis Educatius CEE Sant Jordi - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E93-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat de Serveis Educatius del CEE Sant Jordi - CEE Sant Jordi - Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C1L
  • Personal Laboral
 • Educador/a (L404004) - Administració i Serveis CEE Sant Jordi - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E92_01-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Serveis Educatius del CEE Sant Jordi – CEE Sant Jordi - Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Educador/a (L404020) - Administració i Serveis CEE Sant Jordi - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E92-2022
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat d’Administració i Serveis del CEE Sant Jordi – CEE Sant Jordi - Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Educador/a (L95) - Serveis Educatius CEE Alba - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E91-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Adscrita a la Unitat de Serveis Educatius CEE Alba - CEE Alba - Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Auxiliar tècnic/a (L515009) - Administració i Serveis ECM Tarragona - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E90-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Adscrita a la Unitat d’Administració i Serveis de ECM Tarragona – Escola i Conservatori de Música de Tarragona – Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Auxiliar d'equipaments (L501012) - Administració i serveis CEE Sant Rafael - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E89-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat d’administració i serveis del CEE Sant Rafael - CEE Sant Rafael – Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • APL
  • Personal Laboral
 • Auxiliar suport (L110) - Administració i serveis CEE Sant Rafael - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E88-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat d’administració i serveis del CEE Sant Rafael - CEE Sant Rafael – Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Auxiliar administratiu/va (L403045) - Administració i serveis Escola d'Art i Disseny de Reus - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E87-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat d’administració i serveis de l’Escola d’Art i Disseny de Reus - Escola d’Art i Disseny de Reus – Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Auxiliar suport (L410047) - Administració i serveis - L'Escola, Centre per l'Art i la Cultura - SAC - Plaça reservada a persones amb discapacitat

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E86-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat d’administració i serveis – L’Escola, Centre per l’Art i la Cultura – Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Auxiliar suport (L72) - Administració i Serveis ECM Tortosa - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E85-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Adscrita a la Unitat d’Administració i Serveis de l’Escola i Conservatori de Música de Tortosa - Escola i Conservatori de Música de Tortosa – Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • APL
  • Personal Laboral
 • Auxiliar d'equipaments (L501015) - Administració i serveis - Escola i Conservatori de Música de Tarragona SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E84-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat d’administració i serveis de l’Escola i Conservatori de Música de Tarragona - Escola i Conservatori de Música de Tarragona – Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • APL
  • Personal Laboral
 • Assistent social (L210001) - Serveis Educatius CEE Sant Jordi - SAC

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E83-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Serveis Educatius de CEE Sant Jordi – CEE Sant Jordi - Àrea Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
  • A2L
  • Personal Laboral
 • Peó especialitzat/da (L504037) - Explotació SAT

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E82-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat d’Explotació – Àrea Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona
  • APL
  • Personal Laboral
 • Peó especialitzat/da (L504035) - Brigada Parc de Maquinària SAT

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E81-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Brigada Parc de Maquinària - Conservació - Àrea del Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona
  • APL
  • Personal Laboral
 • Peó especialitzat/da (L504010) - Brigada Comarques Centre SAT

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E80-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat Brigada Comarques Centre - Conservació - Àrea Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona
  • APL
  • Personal Laboral
 • Peó especialitzat/da (L504036) - Brigada Comarques Sud SAT

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E79_02-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat de Brigada Comarques Sud – Conservació – Àrea Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona
  • APL
  • Personal Laboral
 • Peó especialitzat/da (L504026)- Brigada Comarques Sud SAT

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E79_01-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat de Brigada Comarques Sud – Conservació – Àrea Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona
  • APL
  • Personal Laboral
 • Peó especialitzat/da (L504033) - Brigada Comarques Sud SAT

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E79-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat de Brigada Comarques Sud – Conservació – Àrea Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona
  • APL
  • Personal Laboral
 • Oficial primera (L402003)- Brigada Comarques Sud SAT

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E78-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat de Brigada Comarques Sud – Conservació – Àrea Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Oficial primera - paleta (L402038) - Brigada Parc de Maquinària SAT

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E77-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat de Brigada Comarques Centre – Conservació – Àrea Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Oficial primera - conductor/a (L402026) - Brigada Parc de Maquinària SAT

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E76-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat de Brigada Parc de Maquinària - Conservació – Àrea Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Oficial primera (L402028) - Brigada Comarques Nord SAT

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E75_02-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat de Brigada Comarques Nord – Conservació – Àrea Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Oficial primera (L402031) - Brigada Comarques Nord SAT

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E75_01-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat de Brigada Comarques Nord – Conservació – Àrea Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral
 • Oficial primera (L402001) - Brigada Comarques Nord SAT

  • Personal Laboral
  • Estat: Oberta
  • Número de convocatòria: E75-2022
  • Places: 1
  • Torn: Lliure
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Adscripció: Unitat de Brigada Comarques Nord – Conservació – Àrea Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona
  • C2L
  • Personal Laboral