Oferta pública d'ocupació

Com a norma general, per poder convocar processos selectius és necessari que prèviaments les places estiguin vacants a la plantilla de personal, que els llocs estiguin descrits a la relació de llocs de treball i que les places vacants hagin estat objecte d'oferta pública.

Canvi d'adreça: L’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre (OAMR) de la Diputació de Tarragona a les Terres de l’Ebre està ubicada al Palau Montagut - Carrer de Santa Anna, 3, 1a de Tortosa.
Convocatòries 1 - 35 66

Convocatòries

Tancada