Carreteres

1.082 quilòmetres de carreteres

La xarxa viària són les venes del territori. Són indispensables en la mobilitat diària de milers de persones i garanteixen l'equilibri territorial, la igualtat d'oportunitats entre el camp i la ciutat. A la Diputació vetllem pel manteniment i la millora d'un miler de quilòmetres que són nostres, que són de tothom. Les actuacions estan enfocades a millorar la funcionalitat i garantir la seguretat. Conegueu al detall els projectes que tenim en marxa i accediu al Pla zonal, les actuacions programades per als anys vinents.

Xarxa viària

Projectes i obres

obres

Treballem en la millora constant de la xarxa de carreteres de la Diputació. Podeu accedir a la informació tècnica dels projectes en tramitació, les obres en curs o les acabades.

Pla zonal

El Pla zonal de la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona és un document per planificar les actuacions de millora de la xarxa local en el període 2020-2035.

Carreteres Dipta

Compromís amb l'Agenda 2030

La Diputació de Tarragona forma part de l'Acord Nacional per a l'Agenda 2030

En l'àmbit concret de carreteres, la nostra acció s'encamina a satisfer els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) següents:

9  ods11  ods17