Diputació de Tarragona

DESPLEGAMENT DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Desplegament curricular del CFGS de Projectes i Direcció d’Obres de Decoració (PIDOD)

Desplegament curricular del CFGS d’Arquitectura Efímera (AE)

Desplegament curricular del CFGS de 3x2 (des d’AE)

Desplegament curricular del CFGS de 3x2 (des e PIDOD)

Desplegament curricular del CFGS Gràfica Audiovisual: perfil professional d’Infografia 3D

Desplegament curricular del CFGS d’Animació, Perfil Professional de Videojocs i Entorns Virtuals

 

NORMATIVES

Normes d’Organització i Funcionament del Centre  - NOF - 

Normativa del PFC de PIDOD i ARQUITECTURA EFÍMERA

Normativa de la Formació en Centres de Treball

 1. Guia FTC
 2. Instruccions d’aplicació curs 2018-2019
 3. Planificació del Pla d’activitats 

  PROJECTES I DIRECCIÓ OBRES DECORACIÓ (5855)

 4. Planificació del Pla d’activitats

  ARQUITECTURA EFÍMERA (5852)

 5. Planificació del Pla d’activitats

  GRÀFICA AUDIOVISUAL, PERFIL PROFESSIONAL D'INFOGRAFIA 3D (CGF01)

 6. CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL

MODELS

Sol·licitud d’exempció parcial de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior d’arts plàstiques i disseny

 

HORARIS I CALENDARIS

Horaris dels alumnes pel curs 2018/2019

Calendari escolar pel curs 2018/2019