Vés al contingut

Una bona acollida digital de l’alumnat tant de nova incorporació com el que continua en el centre és un aspecte que afavoreix l’equitat i la inclusió. D’altra banda, l’acollida digital del nou professorat, a l’inici i a mig curs, és un element clau per a la seva incorporació a l’escola. Per tal de facilitar aquesta tasca l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus ha dissenyat una guia d’actuació.

A l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Reus tenim dos perfils d’alumnes, els d’estudis reglats: Cicles Formatius de Grau Superior i l’alumnat de cursos monogràfics, ambdós perfils conformen la nostra escola com un centre versàtil i heterogeni. L’acollida de nous membres de la comunitat educativa requereix atenció i és molt important donar a conèixer el funcionament del centre i fer-los partícips.

Entre els protocols que ha de recollir l’apartat de Cultura digital d’un centre en el marc de l’Estratègia Digital de Centre (EDC), trobem el Pla d’acollida digital de l’alumnat de nova matrícula (ja sigui d’estudis reglats o bé de cursos monogràfics), l’alumnat repetidor, l’alumnat que es matricula al projecte final de cicle, l’alumnat de segon curs i el nou professorat. També recollim el llistat d’actuacions informàtiques prèvies a l’inici de curs i el programari amb el que treballem en els diferents cicles/cursos monogràfics. Disposar d’un protocol ens pot aportar eficiència. L’elaboració d’aquests protocols és una de les funcions de la Comissió d’estratègia digital, així com l’avaluació del seu compliment.

 ALUMNAT
Tant si l’alumnat s’incorpora al centre de forma ordinària a l’inici de curs, com si ho fa durant el curs, caldrà proporcionar-li tota la informació relacionada amb la cultura digital del centre. Caldrà ser especialment curosos en els casos d’alumnat amb Necessitats especials (NEE) i amb l’alumnat nouvingut, on tindrà un paper cabdal el/la tutor/a de l’alumne per tal d’adaptar i adequar les informacions i els recursos. 
 
D’altra banda, cal recordar que tota la informació de l’alumnat ha de respectar la llei de protecció de dades, tant en la nova informació com la generada, per exemple en l’elaboració i traspàs de l’Informe de l’alumne entre tutories i equips docents. 
Per tant, el pla d’acollida digital de l’alumnat hauria de recollir els següents aspectes:
 
 

EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA

 

 • Dades de l’alumnat que s’incorpora durant el curs. En el cas d’incorporacions durant el curs, s’informarà a tot el claustre a través d’un grup de difusió que compartim a través del telèfon mòbil i automàticament es penjaran les llistes actualitzades a la sala de professors/es virtuals creada a través de Google Workspace, questes llistes només inclouran el nom i els cognoms de l’alumnat. 

 • El procediment de comunicació també hauria d’indicar l’alta en els serveis digitals del centre (Google Workspace) quan els o les responsables de donar d’alta l’alumne/a ho hagin fet. (es detalla protocol a sota).

 

ENTORNS DE TREBALL

 •  Correu de centre de l’alumne/a. Se li proporcionarà el correu i també es farà constar en el registre intern.
 •  Clau per tindre accés al servei de reprografia de l’escola. 
 •  Web del centre. Se l'informarà dels continguts. 
 • Google Workspace del centre
 •  Cultura digital del Centre. Se li facilitarà l’accés a la següent documentació: NOFC, Protocols de centre respecte l’ús de dispositiu… , Xarxes socials, Carta de compromís...
 • L’alumnat de l’EADR tindrà accés a les aules de l’escola sempre que no hi hagi un altre professor o professora impartint classes, es col·locarà un horari a la porta de cada aula perquè els i les alumnes vegin la disponibiliat i així poder fer ús dels ordinadors i material de l’escola fora del seu horari de classe. L’alumnat dels cicles del matí, per exemple, podran vindre a treballar al centre en horari de tarda i els de la tarda en horari del matí segons disponibilitat de les aules. 

PLA D’ACOLLIDA A L’ALUMNAT AL GOOGLE WORKSPACE

 • Mailing a l’alumnat de nova matriculació al centre amb les indicacions a seguir.

Benvolguts i benvolgudes, 

Des de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus ens posem en contacte amb vosaltres per comunicar-vos que heu rebut un correu de l'Escola per a què activeu un correu electrònic de Google Workspace.

Aquesta és la plataforma que fa servir l’Escola per a la gestió dels continguts dels diferents mòduls. A través d’ella podreu accedir a informació acadèmica per a l’alumnat, continguts, material i recursos  pedagògics, així com realitzar entregues.

•Teniu 48h per activar-lo abans que caduqui el password. 

•Per tant, us preguem que l'activeu el més aviat possible.

•Cal que poseu una contrasenya que recordeu perquè serà la que fareu servir cada dia a classe.

•Adjunt a aquest mail trobareu els codis de les classes del Classroom del vostre curs.

•Els professors/es que no han introduït el codi, ja us el donaran el primer dia de classe.

 

Com accedir al compte. 

 1. En aquest mail que rebreu tindreu especificat en el cos del missatge el vostre mail corporatiu del Centre, que respon a la següent estructura: nomcognom@eadr.dipta.cat
 2. Accedireu al gmail.com i iniciareu una sessió nova (tancant prèviament les anteriors) i introduïu la contrasenya que heu creat.
 3. Un cop obriu el correu, en la part superior dreta de la pantalla veureu els 9 punts de les Aplicacions Google.
 4. Desplegueu el desplegable i a la part inferior trobareu l'aplicació Classroom.
 5. Clickeu i identifiqueu-vos com a estudiant.
 6. Seguidament, a la part superior dreta de la vostra pantalla localitzeu un símbol + 
 7. Feu clic i uniu-vos a una classe, com a alumne. 
 8. Us demanarà un codi (els teniu al pdf adjunt a aquest mail)
 9. HEU DE REPETIR EL PROCÉS PER CADA ASSIGNATURA QUE CURSEU.
 10. Aquest procés l'hauríeu de tenir fet el més aviat possible. Si hi hagués algun dubte poseu-vos en contacte a través d’aquest mateix mail i us ajudarem. És un procés senzill i ràpid que no us prendrà més de 5 minuts.
 • Mailing a l’alumnat repetidor

Benvolguts i benvolgudes, 

Des de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus ens posem en contacte amb vosaltres per comunicar-vos que manteniu el compte de correu que vàreu crear el curs anterior, amb la mateixa contrasenya, i que els vostres continguts del Drive estan disponibles fins que acabeu els estudis al centre. Com ja sabeu, Google Workspace és la plataforma que fa servir l’Escola per a la gestió dels continguts dels diferents mòduls. A través d’ella podreu accedir a informació acadèmica per a l’alumnat, continguts, material i recursos  pedagògics, així com realitzar les entregues d’aquest curs que inicieu. Per accedir a les noves classes del curs acadèmic haureu d’unir-vos a les classes que esteu matriculats.

 

A mode de recordatori us detallem com accedir al compte:

 1. Accedireu al gmail.com i iniciareu una sessió nova (tancant prèviament les anteriors) amb el vostre usuari nomcognom@eadr.dipta.cat.

 2. Un cop obriu el correu, en la part superior dreta de la pantalla veureu els 9 punts de les Aplicacions Google.

 3. Desplegueu el desplegable i a la part inferior trobareu l'aplicació Classroom.

 4. Clickeu i identifiqueu-vos com a estudiant.

 5. Seguidament, a la part superior dreta de la vostra pantalla localitzeu un símbol + 

 6. Feu clic i uniu-vos a una classe, com a alumne. 

 7. Us demanarà un codi que teniu al pdf adjunt a aquest mail. 

 8. HEU DE REPETIR EL PROCÉS PER CADA ASSIGNATURA QUE CURSEU.
 9. (si sou repetidors d’algun mòdul, haureu de tornar a unir-vos ja que cada curs canvia el codi)
 10. Adjunt a aquest mail trobareu els codis de les classes del Classroom del vostre curs.
 11. ELS PROFESSORS QUE NO HAN INTRODUÏT EL CODI, JA US EL DONARAN EL PRIMER DIA DE CLASSE.
 12. Aquest procés l'hauríeu de tenir fet el més aviat possible. Si hi hagués algun dubte poseu-vos en contacte amb nosaltres i us expliquem, però és un procés senzill i ràpid que no us prendrà més de 5 minuts.
 • Mailing a l’alumnat de 2n curs de Cicle

Benvolguts i benvolgudes, 

Des de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus ens posem en contacte amb vosaltres per comunicar-vos que manteniu el compte de correu que vàreu crear el curs anterior, amb la mateixa contrasenya, i que els vostres continguts del Drive estan disponibles fins que acabeu els estudis al centre. El dia 1 de setembre es procedeix a eliminar l’usuari del domini de l’Escola. Per tant, seria interessant que realitzeu un buidatge del vostre espai al Drive amb anterioritat ja que després no es poden recuperar els continguts. D’antuvi, gràcies per ajudara a mantenir ben gestionat l’emmagatzematge i el funcionament del núvol de l’Escola.

Com ja sabeu, Google Workspace és la plataforma que fa servir l’Escola per a la gestió dels continguts dels diferents mòduls. A través d’ella podreu accedir a informació acadèmica per a l’alumnat, continguts, material i recursos  pedagògics, així com realitzar les entregues d’aquest curs que inicieu.

 

Per accedir a les noves classes del curs acadèmic haureu d’unir-vos a les classes que esteu matriculats. A mode de recordatori us detallo com accedir al compte:

 1. Accedireu al gmail.com i iniciareu una sessió nova (tancant prèviament les anteriors) amb el vostre usuari nomcognom@eadr.dipta.cat.

 2. Un cop obriu el correu, en la part superior dreta de la pantalla veureu els 9 punts de les Aplicacions Google.

 3. Desplegueu el desplegable i a la part inferior trobareu l'aplicació Classroom.

 4. Clickeu i identifiqueu-vos com a estudiant.

 5. Seguidament, a la part superior dreta de la vostra pantalla localitzeu un símbol + 

 6. Feu clic i uniu-vos a una classe, com a alumne. 

 7. Us demanarà un codi que teniu al pdf adjunt a aquest mail. 

 8. HEU DE REPETIR EL PROCÉS PER CADA ASSIGNATURA QUE CURSEU. (Si sou repetidors d’algun mòdul, haureu de tornar a unir-vos ja que cada curs canvia el codi)

 9. Adjunt a aquest mail trobareu els codis de les classes del Classroom del vostre curs.

 10. ELS PROFESSORS QUE NO HAN INTRODUÏT EL CODI, JA US EL DONARAN EL PRIMER DIA DE CLASSE.

  Aquest procés l'hauríeu de tenir fet el més aviat possible. Si hi hagués algun dubte poseu-vos en contacte amb mi mateixa i us ho explico, però és un procés senzill i ràpid que no us prendrà més de 5 minuts.

 • Mailing a l’alumnat Projecte Final de Cicle

Benvolguts i benvolgudes, 

Des de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus ens posem en contacte amb vosaltres per comunicar-vos que manteniu el compte de correu que vàreu crear el curs anterior, amb la mateixa contrasenya, i que els vostres continguts del Drive estan disponibles fins que acabeu els estudis al centre. Com ja sabeu, Google Workspace és la plataforma que fa servir l’Escola per a la gestió dels continguts dels diferents mòduls. A través d’ella podreu accedir a informació acadèmica per a l’alumnat, continguts, material i recursos  pedagògics, així com realitzar les entregues d’aquest curs que inicieu.

Per accedir a les noves classes del curs acadèmic haureu d’unir-vos a la classe de PFC que esteu matriculats. A mode de recordatori us detallo com accedir al compte:

 1. Accedireu al gmail.com i iniciareu una sessió nova (tancant prèviament les anteriors) amb el vostre usuari nomcognom@eadr.dipta.cat.

 2. Un cop obriu el correu, en la part superior dreta de la pantalla veureu els 9 punts de les Aplicacions Google.

 3. Desplegueu el desplegable i a la part inferior trobareu l'aplicació Classroom.

 4. Clickeu i identifiqueu-vos com a estudiant.

 5. Seguidament, a la part superior dreta de la vostra pantalla localitzeu un símbol + 

 6. Feu clic i uniu-vos a una classe, com a alumne. 

 7. Us demanarà un codi que teniu al pdf adjunt a aquest mail. 

 8. Adjunt a aquest mail trobareu els codis de les classes del Classroom del vostre curs.
 9. ELS PROFESSORS QUE NO HAN INTRODUÏT EL CODI, JA US EL DONARAN EL PRIMER DIA DE CLASSE.
 10. Aquest procés l'hauríeu de tenir fet el més aviat possible. Si hi hagués algun dubte poseu-vos en contacte amb mi mateixa i us ho explico, però és un procés senzill i ràpid que no us prendrà més de 5 minuts.​

PROFESSORAT

L’arribada d’un nou docent requereix una acollida general protocol·litzada. Dins aquesta acollida general es troba l’acollida digital, tant pel que fa al professorat de nova incorporació al setembre com el que es va incorporant durant el curs. 

 

ENTORNS DE TREBALL

 • Usuari Xtec. En el cas que el docent no disposi d’usuari xtec el/la director/a li gestionarà l’alta. Disposar d’aquest usuari és imprescindible per a la comunicació amb el Departament així com per a la realització de curos i programes d’innovació pedagògica.
 • Accés a la intraDt, des d’allà es pot consultar o bé canviar el marcatge, fer peticions, tindre accés a les dades personals,  notícies internes...
 • Correu de centre del docent (correu dipta). Disposar d’un correu corporatiu de centre és idispensable per comunicar-se amb l’alumnat, els companys, els diferents organismes de la Diputació, institucions…
 • Accés al google workspace a través del correu gmail (nomcognoms@eadr.dipta.cat).
 • Clau d’accés al servei de reprografia de l’escola.
 • Xarxes socials de l’Escola: Instagram, Twitter, Facebook, Youtube i Vimeo. Caldrà contactar amb els o les encarregades de la comunicació de l’escola per poder publicar contingut.
 • Pàgina web del centre. Continguts. El procediment per a publicar articles, notícies, projectes… serà contactar amb els o les encarregades de comunicació pe l’escola.​
 • Pel que fa la Cultura Digital del Centre. Se li facilitarà l’accés a la següent documentació: NOFC, Protocols de centre respecte l’ús de dispossitius, Xarxes socials, Carta de compromís, PEC, PAT, Estratègia digital de centre, Portals digitals, Descriptors dels serveis digitals que utilitza el centre, Pla de comunicació, Procediment d’actuació quan algun aparell s’espatlla, Acords del Claustre i del Consell Escolar relacionats amb l’àmbit ditital, Pla de formació digital del professorat.
 • Banc d’imatges. Hi ha un ordinador (amb un disc dur extern per poder realitzar la còpia de seguretat), a la sala de professors que conté les imatges de tota l’activitat que es desenvolupa al centre organitzat per anys i temàtiques. El professorat responsable de l’acció les arxivarà a l’arxiu. Al final de curs es penjaran les imatges al núvol.

 

 • PLA D’ACOLLIDA AL PROFESSORAT AL GOOGLE WORKSPACE
 • Mailing al nou professorat

Benvolguts i benvolgudes, 

Des de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus ens posem en contacte amb vosaltres per comunicar-vos que heu rebut un correu de l'escola per a què activeu un correu electrònic de Google Workspace. Aquesta és la plataforma que fa servir l’Escola per a la gestió dels continguts dels diferents mòduls. A través d’ella podreu accedir a informació acadèmica per a l’alumnat, continguts, material i recursos  pedagògics, així com realitzar entregues.

Teniu 48h per activar-lo abans que caduqui el password. Per tant, us preguem que l'activeu el més aviat possible. Cal que poseu una contrasenya que recordeu perquè serà la que fareu servir per gestionar els continguts que genereu i vulgueu transmetre a l’alumnat.

 

Com accedir al compte. 

 1. En aquest mail que rebreu tindreu especificat en el cos del missatge el vostre mail corporatiu del Centre, que respon a la següent estructura: nomcognom@eadr.dipta.cat

 2. Accedireu al gmail.com i iniciareu una sessió nova (tancant prèviament les anteriors) i introduïu la contrasenya que heu creat.

 3. Un cop obriu el correu, en la part superior dreta de la pantalla veureu els 9 punts de les Aplicacions Google.

 4. Desplegueu el desplegable i a la part inferior trobareu l'aplicació Classroom.

 5. Clickeu i identifiqueu-vos com a estudiant.

 6. Seguidament, a la part superior dreta de la vostra pantalla localitzeu un símbol + 

 7. Feu clic i creeu-vos una classe, com a professor. 

 8. HEU DE REPETIR EL PROCÉS PER CADA ASSIGNATURA QUE IMPARTIU.

 9. A cada una d'aquestes classes se li atorga un codi alfanumèric. Aquest codi l’haureu de transmetre als vostres alumnes el primer dia de classe, i, prèviament, en el Classroom SALA DE PROFESSORS - document CODIS CLASSROOM 

 10. Aquest procés l'hauríeu de tenir fet el més aviat possible. Si hi hagués algun dubte poseu-vos en contacte amb la persona de referència que us ha fet l’acollida i us ho explicarà, és un procés senzill i ràpid que no us prendrà més de 5 minuts.

 • Mailing al personal docent que forma part de la plantilla de l’escola

Benvolguts i benvolgudes, 

Com cada curs acadèmic hem de regenerar les aules al Classroom i per això us demano cumplimentar el document compartit que hi ha a la SALA DE PROFESSORS/ES - document CODIS CLASSROOM.

A cada una d'aquestes classes se li atorga un codi alfanumèric. Aquest codi l’haureu de transmetre als i les vostres alumnes el primer dia de classe, i, prèviament, en el Classroom SALA DE PROFESSORS - document CODIS CLASSROOM 

Aquest procés l'hauríeu de tenir fet el més aviat possible. Si hi hagués algun dubte poseu-vos en contacte amb la persona de referència, és un procés senzill i ràpid que no us prendrà més de 5 minuts. (Recordeu arxivar les classes dels cursos anteriors per tal de no perdre els continguts.)

ACTUACIONS INFORMÀTIQUES PRÈVIES A L’INICI DE CURS i DE CONTINUACIÓ DURANT EL TRANSCURS D’AQUEST
El coordinador TIC, juntament amb els informàtics de la Diputació de Tarragona i d’altres professors i professores del centre realitzen les següents tasques de cara a l’inici de curs i perquè tot funcioni correctament en el transcurs d’aquest. Es treballa per tindre-ho tot a punt entre el mes de juny, el juliol, agost i setembre, i després es realitza el manteniment pertinent.
 
 1. A meitat juny es fa petició als serveis informàtics de la Diputació per realitzar la instal·lació del diferents programari. Es fa amb suficient temps per poder disposar del juliol, agost i part de setembre per fer les tasques informàtiques.
 2. Prèviament es demana al professorat de les diferents assignatures quines són les necessitats de programari. Una vegada feta la llista de necessitats es passa el detall al serveis informàtics.
 3. Al setembre, una vegada els alumnes disposen de correu al compte google de l’escola (nomcognom@eadr.dipta.cat) es preparà l’accés dels alumnes al software del fabricant Autodesk que funciona en versió per a estudiant.
 4. Es fa una comprovació de projectors i pantalles per assegurar-nos que tot funcioni a la perfecció, en cas contrari s’informa al Departament d’informàtica de la Diputació per posar-hi sol·lució.
 5. S’enllacen tots els teclats i els ratolins amb l’ordinador (tipus apple) corresponent. Si falta algun element es reposa.
 6. Durant el curs caldrà anar comprovant que tot funcioni adequadament i en cas contrari el coordinador/a TIC intentarà arreglar-ho i si no és possible es farà una petició als serveis informàtics de la Diputació.
 7. Depenent de  l’estat dels ordinadors també es pot sol·licitar el formateig dels mateixos.

Software que cal instal·lar, actualitzar i observar que funcioni degudament durant l’inici i el trancurs del curs.

 • Autocad, Artlantis, Arquímedes CYPE, per als cicles de la tarda, Projectes i Direcció d’Obres de Decoració i Arquitectura Efímera.
 • Pack Adobe per a tots els cicles i el monogràfic de Fotografia, Pack Adobe i Illustració: InDesign, Illustrator, Photoshop, Lightroom Classic, Adobe Acrobat Profesional, After Effects, Premiere, Media Encoder, Dreamweaver, Substance...
 • Maya, Cinema 4D, Blender, Mudbox, Marmoset, Zbrush per als cicles del mati, Infografia 3D i Videojocs
 • Atom, Brackets i Mamp per al cicle d’Infografia 3D.