Diputació de Tarragona

AULES DE DISSENY

L’Escola compta amb tres aules de disseny on es desenvolupen els mòduls pràctics i teòrico-pràctics dels cicles formatius. Totes les aules estan dotades del equipament audiovisual necessari i les taules de treball estan dotades de connexió elèctrica per la connexió dels ordinadors dels alumnes. L’Escola posa a disposició dels alumnes una setantena de taquilles on deixar el material durant el curs escolar. L'alumne abonarà la quantitat de 10€ quan sol.liciti la taquilla que es tornen a final de curs, quan retorni la clau.

"Les aules són grans i lluminoses per tal de garantir un bon ambient de treball".

 

 

Aules d'informàtica

Per tal d’impartir les matèries de mitjans informàtics i audiovisuals així com el dibuix tècnic informatitzat, es disposa de quatre aules d’informàtica amb la dotació d’ordenadors adequada als estudis i suficient per permetre un ús individual per part dels alumnes. 

Quatre de les esmentades aules estan equipades amb 36 equips PC i l’altra amb 36 equips Mac.
Una de les aules amb PC, està dotada amb impressores i resta a disposició lliure dels alumnes per tal de completar ja sense professor, els coneixements pràctics d’informàtica o els treballs en curs en d’altres matèries que precisin d’aquestes eines.

 

"Les quatre aules aules estan equipades amb 36 equips PC i 36 equips Mac. Així com impresores de petit i gran format"

TALLERS

PLATÓ DE FOTOGRAFIA I VÍDEO

Per els treballs del mòduls de fotografia, taller d'imatge i llenguatge i tecnologia audiovisual, el centre compta amb un plató de fotografia i vídeo equipat amb tot l'instrumental i maquinaria adequada per la captació d'imatges estàtiques i en moviment

TALLER DE DIBUIX I PINTURA

L’Escola compta amb dues aules-taller polivalents de dibuix i pintura dotades amb els equipaments i instal·lacions adients per tal de poder practicar amb comoditat la disciplina del dibuix del natural i, el desenvolupament dels mètodes i sistemes de creació, elaboració i reproducció de les diferents tècniques pictòriques.

TALLER DE VOLUM, GRAVAT, MAQUETES I PROTOTIPS

Per els treballs del mòdul d’expressió volumètrica i per a la realització de maquetes de presentació dels projectes, es disposa d’un taller amb l’espai, els instruments i la maquinària adequada per la manipulació i transformació de materials. Així també està dotat amb el maquinari bàsic per els cursos d'intoducció al gravat i sistemes d'estampació.

BIBLIOTECA

L’Escola compta amb una biblioteca especialitzada en Art i Disseny, que té com objectiu oferir informació i servei de préstec al professorat i als alumnes. El fons documental inclou : Història de l’Art, Arquitectura, Pintura, Escultura, Fotografia, Estètica, Teoria de l’art, Dibuix, Tècniques d’arts i oficis, Història del moble, Teoria del disseny, Disseny Gràfic, Interiorisme. L’ usuari compta també amb ordinadors amb els que es pot accedir a Internet i accés a la fotocopiadora del centre en règim d’autoservei.

"La nostra biblioteca compta amb vora 3000 llibres i revistes especialitzats". 

"Hi trobareu servei de reprografia i també servei de préstec".

Accés al fons documental de la biblioteca

 

 

SALA POLIVALENT “ESPAI LLIMONER”

L'Espai el Llimoner és un espai polivalent de l’escola, acull les activitats culturals: conferències, presentacions, exposicions i festes. Essent l’espai més gran del centre permet, com a complement dels mòduls de projectes o expressió volumètrica, realitzar construccions de gran format i simulacions en l’espai real.