Diputació de Tarragona

AULES DE DISSENY

L'Escola compta amb tres aules de disseny on es desenvolupen els mòduls pràctics i teòric-pràctics dels cicles formatius. Totes les aules estan dotades de l'equipament audiovisual necessari i les taules de treball estan dotades de connexió elèctrica per la connexió dels ordinadors dels alumnes. L'Escola posa a disposició dels alumnes una setantena de taquilles on deixar el material durant el curs escolar. L'alumne abonarà la quantitat de 10 € quan sol·liciti la taquilla que es tornen a final de curs, quan retorni la clau.

"Les aules són grans i lluminoses per tal de garantir un bon ambient de treball".

 

"Les taules són grans per tal de poder desenvolupar els projectes amb tota comoditat. Totes les classes tenen projector".

 

Equipament

 

Aules d'informàtica

Per tal d'impartir les matèries de mitjans informàtics i audiovisuals així com el dibuix tècnic informatitzat, es disposa de quatre aules d'informàtica amb la dotació d'ordinadors adequada als estudis i suficient per permetre un ús individual per part dels alumnes.

Dues de les esmentades aules estan equipades amb 36 equips PC i les altres dues restants amb 36 equips Mac.
Una de les aules amb PC, està dotada amb impressores i resta a disposició lliure dels alumnes per tal de completar ja sense professor, els coneixements pràctics d'informàtica o els treballs en curs en altres matèries que requereixin aquestes eines.

 

"Les quatre aules estan equipades amb 36 equips PC i 36 equips Mac. Així com impresores de petit i gran format"

TALLERS

PLATÓ DE FOTOGRAFIA I VÍDEO

Pels treballs del mòdul de fotografia, taller d'imatge i llenguatge i tecnologia audiovisual, el centre compta amb un plató de fotografia i vídeo equipat amb tot l'instrumental i maquinària adequada per la captació d'imatges estàtiques i en moviment.

TALLER DE DIBUIX I PINTURA

L’Escola compta amb una aula-taller polivalents de dibuix i pintura dotades amb els equipaments i instal·lacions adients per tal de poder practicar amb comoditat la disciplina del dibuix del natural i el desenvolupament dels mètodes i sistemes de creació, elaboració i reproducció de les diferents tècniques pictòriques.

TALLER DE VOLUM, GRAVAT, MAQUETES I PROTOTIPS

Pels treballs del mòdul d'expressió volumètrica i per a la realització de maquetes de presentació dels projectes, es disposa d'un taller amb l'espai, els instruments i la maquinària adequada per la manipulació i transformació de materials. Així també està dotat amb el maquinari bàsic pels cursos d'introducció al gravat i sistemes d'estampació.

BIBLIOTECA

L'Escola compta amb una biblioteca especialitzada en Art i Disseny, que té com a objectiu oferir informació i servei de préstec al professorat i als i les alumnes. El fons documental inclou: Història de l'Art, Arquitectura, Pintura, Escultura, Fotografia, Estètica, Teoria de l'art, Dibuix, Tècniques d'arts i oficis, Història del moble, Teoria del disseny, Disseny Gràfic, Interiorisme. L'usuari/ària compta també amb ordinadors amb els quals es pot accedir a Internet i accés a la fotocopiadora del centre en règim d'autoservei.

"La nostra biblioteca compta amb vora 3000 llibres i revistes especialitzades".

 

"Hi trobareu servei de reprografia i també servei de préstec".

Accés al fons documental de la biblioteca

 

 

SALA POLIVALENT “ESPAI EL LLIMONER”

L'Espai el Llimoner és un espai polivalent de l’escola, acull les activitats culturals: conferències, presentacions, exposicions i festes. Essent l’espai més gran del centre permet, com a complement dels mòduls de projectes o expressió volumètrica, realitzar construccions de gran format i simulacions en l’espai real.