Vés al contingut

AULES DE DISSENY

L'Escola compta amb tres aules de disseny on es desenvolupen els mòduls pràctics i teòric-pràctics dels cicles formatius. Totes les aules estan dotades de l'equipament audiovisual necessari i les taules de treball estan dotades de connexió elèctrica per la connexió dels ordinadors dels alumnes. L'Escola posa a disposició dels alumnes una setantena de taquilles on deixar el material durant el curs escolar. L'alumne abonarà la quantitat de 10 € quan sol·liciti la taquilla que es tornen a final de curs, quan retorni la clau.

"Les aules són grans i lluminoses per tal de garantir un bon ambient de treball".

 

"Les taules són grans per tal de poder desenvolupar els projectes amb tota comoditat. Totes les classes tenen projector".

 

Equipament - EADR

Equipament - EADR

Equipament - EADR

 

Equipament - EADR

Equipament - EADR

Aules d'informàtica

Per tal d'impartir les matèries de mitjans informàtics i audiovisuals així com el dibuix tècnic informatitzat, es disposa de quatre aules d'informàtica amb la dotació d'ordinadors adequada als estudis i suficient per permetre un ús individual per part dels alumnes.

Dues de les esmentades aules estan equipades amb 36 equips PC i les altres dues restants amb 36 equips Mac.
Una de les aules amb PC, està dotada amb impressores i resta a disposició lliure dels alumnes per tal de completar ja sense professor, els coneixements pràctics d'informàtica o els treballs en curs en altres matèries que requereixin aquestes eines.

 

"Les quatre aules estan equipades amb 36 equips PC i 36 equips Mac. Així com impresores de petit i gran format"

Aules - EADR

Aules - EADR

TALLERS

PLATÓ DE FOTOGRAFIA I VÍDEO

Pels treballs del mòdul de fotografia, taller d'imatge i llenguatge i tecnologia audiovisual, el centre compta amb un plató de fotografia i vídeo equipat amb tot l'instrumental i maquinària adequada per la captació d'imatges estàtiques i en moviment.

TALLER DE DIBUIX I PINTURA

L’Escola compta amb una aula-taller polivalents de dibuix i pintura dotades amb els equipaments i instal·lacions adients per tal de poder practicar amb comoditat la disciplina del dibuix del natural i el desenvolupament dels mètodes i sistemes de creació, elaboració i reproducció de les diferents tècniques pictòriques.

TALLER DE VOLUM, GRAVAT, MAQUETES I PROTOTIPS

Pels treballs del mòdul d'expressió volumètrica i per a la realització de maquetes de presentació dels projectes, es disposa d'un taller amb l'espai, els instruments i la maquinària adequada per la manipulació i transformació de materials. Així també està dotat amb el maquinari bàsic pels cursos d'introducció al gravat i sistemes d'estampació.

Tallers - EADR

Tallers - EADR

Tallers - EADR

BIBLIOTECA

L'Escola compta amb una biblioteca especialitzada en Art i Disseny, que té com a objectiu oferir informació i servei de préstec al professorat i als i les alumnes. El fons documental inclou: Història de l'Art, Arquitectura, Pintura, Escultura, Fotografia, Estètica, Teoria de l'art, Dibuix, Tècniques d'arts i oficis, Història del moble, Teoria del disseny, Disseny Gràfic, Interiorisme. L'usuari/ària compta també amb ordinadors amb els quals es pot accedir a Internet i accés a la fotocopiadora del centre en règim d'autoservei.

"La nostra biblioteca compta amb vora 3000 llibres i revistes especialitzades".

 

"Hi trobareu servei de reprografia i també servei de préstec".

Accés al fons documental de la biblioteca

 

Bibliotecta - EADR

Biblioteca - EADR

 

SALA POLIVALENT “ESPAI EL LLIMONER”

L'Espai el Llimoner és un espai polivalent de l’escola, acull les activitats culturals: conferències, presentacions, exposicions i festes. Essent l’espai més gran del centre permet, com a complement dels mòduls de projectes o expressió volumètrica, realitzar construccions de gran format i simulacions en l’espai real. 

Sala - EADR

Sala - EADR

Sala - EADR