Vés al contingut
Cicle Formatiu de Grau Superior

D'aquesta manera es poden optimitzar els recursos educatius i els continguts curriculars comuns entre els dos cicles formatius de grau superior de la família de disseny d'interiors i facilitar el recorregut d'itineraris entre els dos cicles, de forma que l'alumnat optimitzi també els seus coneixements.

Organització curricular pels cicles formatius de grau superior de la família de disseny d'interiors

 • L'Organització curricular 3x2 és una fórmula flexibilitzadora enfocada a facilitar a l'alumne la possibilitat de poder cursar dos cicles formatius de grau superior:
  PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES DE DECORACIÓ I ARQUITECTURA EFÍMERA en tres cursos acadèmics, obtenint per tant dues titulacions.
 • D'aquesta manera es poden optimitzar els recursos educatius i els continguts curriculars comuns entre els dos cicles formatius de grau superior de la famílita de disseny d'interiors i facilitar el recorregut d'intineraris entre els dos cicles, de forma que l'alumnat optimitzi també els seus coneixements.

La manera de fer-ho s'estructura a partir dels següents criteris:

 • Continguts curriculars convalidables.
 • Consideració del mòdul de Projectes (parcialment comú).
 • Agrupació dels continguts comuns a primer curs.
 • Especialització d'un cicle a segon curs i de l'altre a tercer curs.
 • Realització d'un únic Projecte Final de Cicle amb continguts de les dues especialitats

Descripció del contingut curricular

PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES DE DECORACIÓ + ARQUITECTURA EFÍMERA

Matèries - Durada

 • Història de l’arquitectura i del seu entorn ambiental (60 h)
 • Dibuix artístic (90 h)
 • Dibuix tècnic (150 h)
 • Expressió volumètrica (120 h)
 • Projectes (270 h)
 • Tecnologia i sistemes constructius (120 h)
 • Mitjans informàtics i audiovisuals (I) (60 h)
 • Formació i orientació laboral (I) (30 h)
   
 • Història de l’interiorisme (60 h)
 • Projectes: projectes i direcció d'obres (390 h)
 • Tecnologia i sist.s const. projectes i direcció d'obres (270 h)
 • Programació d'obres (90 h)
 • Mitjans informàtics i audiovisuals (II) (60 h)
 • Formació i orientació laboral (II) (30 h)
   
 • Història de l’arquitectura efímera (60 h)
 • Projectes: arquitectura efímera (390 h)
 • Tecnologia i sistemes constructius: arquitectura efímera (270 h)
 • Teoria de la imatge publicitària (90 h)
 • Projecte final comú a les dues especialitats (90 h)

  ARQUITECTURA EFÍMERA + PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES DE DECORACIÓ

Matèries - Durada

 • Història de l’arquitectura i del seu entorn ambiental (60 h)
 • Dibuix artístic (90 h)
 • Dibuix tècnic (150 h)
 • Expressió volumètrica (120 h)
 • Projectes (270 h)
 • Tecnologia i sistemes constructius (120 h)
 • Mitjans informàtics i audiovisuals (I) (60 h)
 • Formació i orientació laboral (I) (30 h)
 • Història de l’arquitectura efímera (60 h)
 • Projectes: arquitectura efímera (390 h)
 • Tecnologia i sist. const.: arquitectura efímera (270 h)
 • Teoria de la imatge publicitària (90 h)
 • Mitjans informàtics i audiovisuals (II) (60 h)
 • Formació i orientació laboral (II) (30 h)
 • Història de l’interiorisme (60 h)
 • Projectes: projectes i direcció d'obres (390 h)
 • Tecnologia i sistemes constructius: projectes i direcció d'obres (270 h)
 • Programació d'obres (90 h)
 • Projecte final comú a les dues especialitats (90 h)