Diputació de Tarragona

Organització curricular pels cicles formatius de grau superior de la família de disseny d'interiors

 • L'Organització curricular 3x2 és una fórmula flexibilitzadora enfocada a facilitar a l'alumne la possibilitat de poder cursar dos cicles formatius de grau superior:
  PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES DE DECORACIÓ I ARQUITECTURA EFÍMERA en tres cursos acadèmics, obtenint per tant dues titulacions.
 • D'aquesta manera es poden optimitzar els recursos educatius i els continguts curriculars comuns entre els dos cicles formatius de grau superior de la famílita de disseny d'interiors i facilitar el recorregut d'intineraris entre els dos cicles, de forma que l'alumnat optimitzi també els seus coneixements.


La manera de fer-ho s'estructura a partir dels següents criteris:

 • Continguts curriculars convalidables.
 • Consideració del mòdul de Projectes (parcialment comú).
 • Agrupació dels continguts comuns a primer curs.
 • Especialització d'un cicle a segon curs i de l'altre a tercer curs.
 • Realització d'un únic Projecte Final de Cicle amb continguts de les dues especialitats

Descripció del contingut curricular

PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES DE DECORACIÓ + ARQUITECTURA EFÍMERA

Matèries - Durada

 • Història de l’arquitectura i del seu entorn ambiental (60 h)
 • Dibuix artístic (90 h)
 • Dibuix tècnic (150 h)
 • Expressió volumètrica (120 h)
 • Projectes (270 h)
 • Tecnologia i sistemes constructius (120 h)
 • Mitjans informàtics i audiovisuals (I) (60 h)
 • Formació i orientació laboral (I) (30 h)
   
 • Història de l’interiorisme (60 h)
 • Projectes: projectes i direcció d'obres (390 h)
 • Tecnologia i sist.s const. projectes i direcció d'obres (270 h)
 • Programació d'obres (90 h)
 • Mitjans informàtics i audiovisuals (II) (60 h)
 • Formació i orientació laboral (II) (30 h)
   
 • Història de l’arquitectura efímera (60 h)
 • Projectes: arquitectura efímera (390 h)
 • Tecnologia i sistemes constructius: arquitectura efímera (270 h)
 • Teoria de la imatge publicitària (90 h)
 • Projecte final comú a les dues especialitats (90 h)

  ARQUITECTURA EFÍMERA + PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES DE DECORACIÓ

Matèries - Durada

 • Història de l’arquitectura i del seu entorn ambiental (60 h)
 • Dibuix artístic (90 h)
 • Dibuix tècnic (150 h)
 • Expressió volumètrica (120 h)
 • Projectes (270 h)
 • Tecnologia i sistemes constructius (120 h)
 • Mitjans informàtics i audiovisuals (I) (60 h)
 • Formació i orientació laboral (I) (30 h)
 • Història de l’arquitectura efímera (60 h)
 • Projectes: arquitectura efímera (390 h)
 • Tecnologia i sist. const.: arquitectura efímera (270 h)
 • Teoria de la imatge publicitària (90 h)
 • Mitjans informàtics i audiovisuals (II) (60 h)
 • Formació i orientació laboral (II) (30 h)
 • Història de l’interiorisme (60 h)
 • Projectes: projectes i direcció d'obres (390 h)
 • Tecnologia i sistemes constructius: projectes i direcció d'obres (270 h)
 • Programació d'obres (90 h)
 • Projecte final comú a les dues especialitats (90 h)

 

Projectes