Diputació de Tarragona

Descarrega’t l’oferta formativa de cursos monogràfics per al curs 2020/2021

 

FOTOGRAFIA DIGITAL

Aquest curs vol donar resposta a les necessitats actuals de creació mitjançant la fotografia. En aquest curs aprendràs a utilitzar la càmera digital en mode manual i totes les seves funcions, controlar la llum natural i artificial a plató, estudiarem els diferents vessants fotogràfics així com sistemes compositius i també treballarem la postproducció en raw i el retoc fotogràfic en photoshop.

 • PROFESSORA
  Anna Gispert Giménez
  Llicenciada en Belles Arts.
  Especialitat en Disseny Gràfic i Imatge.
 • DURADA
  26 hores
 • HORARI
  Dilluns de 16.00 h a 18:00 h
 • DATA INICI
  8 de febrer de 2021
 • DATA FINAL
  24 de maig de 2021
 • PREU
  52,00€
 • PLACES
  15

CURS PREPARATORI PROVES D’ACCÉS*

En aquest curs s'imparteixen classes en l'àmbit bàsic de comunicació i disseny, expressió artística i art i tecnologia adaptades a les proves d'accés (part específica) dels Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny. Adreçat a alumnes que vulguin tenir les nocions bàsiques a l'hora de fer les proves d'accés.

 (*) Cada curs preparatori té els mateixos continguts curriculars.

 • PROFESSORS
  Anna Gispert, Nacho Álvarez Martínez, Lídia Porcar i Jordi Bergadà
 • DURADA
  75 hores
 • HORARI
  Dimarts de 16.30 h a 20:00 h i dimecres de 17.30 h a 21:00 h
 • ORGANITZACIÓ DE L’HORARI LECTIU​
  Dimarts: Art i Tecnologia (Nacho Álvarez). De 16:30 h a 18:30. Comunicació i Disseny (Anna Gispert). De 18:30 a 20:00 h. Dimecres: Art i Tecnologia (Jordi Bergadà). De 17:30 a 19:00 h i Expressió Artística (Lídia Porcar). De 19:00 h a 21:00 h.
 • PREU
  150,00 €
 • (Grup A)
  DATA INICI 
  13 d’octubre de 2020
  DATA FINAL
  27 de gener de 2021
 • (Grup B)
  DATA INICI 
  9 de febrer de 2021
  DATA FINAL
  12 de maig de 2021
 • PLACES
  15 places per grup

PROJECTE DE CREACIÓ PICTÒRICA

Com desenvolupar un projecte de creació, des de l’imaginari personal ala producció pictòrica com a eina de comunicació i expressió visual per a la coproducció de l’entorn compartit.

L’objectiu general del projecte consisteix a recuperar, mitjançant la pràctica pictòrica, el sentit de coproducció de l’entorn i el compromís de l’artista vers aquest i el públic, ja sigui per reivindicar, advertir, divertir o embellir, entre altres objectius específics, l’entorn compartit.

 • PROFESSOR/A
  Maria Pons Calvet
  Graduada en Art i Disseny
 • DURADA
  94,5 hores
 • HORARI
  Dilluns de 16.30 a 18.30 h i dijous de 16.30 h a 18.00 h
 • DATA INICI
  19 d’octubre de 2020
 • DATA FINAL
  26 de maig de 2021
 • PREU
  199 €
 • PLACES
  15

 

INICIACIÓ A LA PINTURA

Aquest curs pretén iniciar als alumnes en els coneixements bàsics de la pintura, en les seves diferents tècniques i procediments amb l’objectiu d’adquirir coneixements teòrics, tècnics, estètics  i conceptuals en l’àmbit pictòric. Incidirem en la importància que l’alumne/a comprengui el procés creatiu. (No cal tenir coneixements previs de pintura ni de dibuix).
 • PROFESSOR
  Pere Folch
  Graduat en Arts plàstiques
 • DURADA
  132,5 hores
 • HORARI
  Dimarts i dijous de 16.00 h a 18.30 h
 • DATA INICI
  13 d’octubre de 2020
 • DATA FINAL
  27 de maig de 2021
 • PREU
  265,00 €
 • PLACES
  15

HISTÒRIA DE L’ART

Aquest curs de formació proposa a l’alumne l’estudi i l’anàlisi de diferents períodes i corrents artístiques, així com les obres d’art i els artistes. Pretén transmetre els trets principals, pel que fa la vida, el caràcter i als aspectes més importants de l’obra d’aquells i aquelles que han deixat la seva impremta en la història de l’art. Aprendrem a reconèixer el seu estil i educarem el nostre ull a través de moltíssimes obres d’art que ens faran entendre, a analitzar, a veure-ho des d’un punt de vista crític i a estimar cada un dels personatges.

Adreçat a alumnes que vulguin iniciar-se o aprofundir en els coneixements de la Història de l’Art.

 1. * Els grups seran en sessions alternes.
 2. * En el moment d’efectuar la matrícula es lliurarà un horari amb els dies concrets de classe per a cada grup.
 • PROFESSOR
  Pilar Bruned Gil
  Llicenciada en història de l’Art
 • DURADA
  22,5 hores
 • HORARI
  Dijous de 19.00h a 20.30h
 • PERÍODE DEL CURS GRUP A

  Del 8 d’octubre de 2020 al 27 de maig de 2021

 • PERÍODE DEL CURS GRUP B
  Del 15 d’octubre de 2020 al 3 de juny de 2021

 • PREU
  45:00 €
 • PLACES
  15 places per cada grup

 

INICIACIÓ AL GRAVAT. SISTEMES D’ESTAMPACIÓ I REPRODUCCIÓ

Aquest curs iniciarà als alumnes els coneixements del gravat I el dibuix amb l’objectiu d’adquirir coneixements tècnics, estètics, formals i conceptuals a l’àmbit del gravat i altres sistemes d’estampació, amb la finalitat que l’alumne/a comprengui el procés creatiu.
A més de desenvolupar i impulsar les capacitats visuals i creatives. Estimulant i reafirmant el seu propi llenguatge creatiu. Adreçat a alumnes que vulguin aprendre les tècniques del gravat i altres tècniques artístiques relacionades amb ell.
 • PROFESSOR
  Pere Folch
  Graduat en Arts plàstiques
 • DURADA
  84 hores
 • HORARI

  Divendres de 15:30 h a 18:30 h

 • DATA INICI
  16 d’octubre de 2020
 • DATA FINAL
  28 de maig de 2021
 • PREU
  168,00 €
 • PLACES
  15

 

DIBUIX DE MODEL DEL NATURAL

Aquest curs proposa a l’alumne la representació mitjançant el dibuix realista per tal de desenvolupar les seves capacitats perceptives en relació a l’espai, el contorn, les relacions i l’articulació entre les diverses parts de la figura, el volum, la llum i l’ombra.
Adreçat a alumnes amb habilitat adquirida.

 • PROFESSOR/A
  Maria Pons Calvet
  Graduada en Art i Disseny
 • DURADA
  42vhores
 • DATA INICI
  16 d’octubre de 2020
 • DATA FINAL
  28 de maig de 2021
 • HORARI

  Grup A: Divendres de 18:30 h a 20:00 h Grup B: Divendres de 20:00 h a 21:30 h

 • PREU
  84€
 • PLACES
  15 (cada grup)

CURS PACK ADOBE

Aquest curs vol donar resposta a les necessitats actuals de disseny; mitjançant el software de disseny, composició, maquetació i retoc fotogràfic. Adreçat a alumnes que desitgin obtenir coneixements de creació i disseny  amb els següents programes: Indesign, Illustrator i Photoshop.

 • PROFESSOR
  Anna Gispert Giménez
  Llicenciada en Belles Arts.
  Especialitat en Disseny Gràfic i Imatge.
 • DURADA
  26 hores
 • HORARI
  Dilluns de 16.00 h a 18.00 h
 • DATA INICI
  19 d’octubre de 2020
 • DATA FINAL
  1 de febrer de 2021
 • PREU
  52,00 €
 • PLACES
  18