Vés al contingut

Quines sortides professionals tindré estudiant.... PIDOD, AE, INFO 3D o Videojocs?

Qui faci PIDOD (Projectes i Direcció d'Obres de Decoració) s'encarregarà, entre d'altres, de les tasques de desenvolupament i direcció d'obres de decoració dissenyades per l'alumnat o per un professional de nivell superior, la realització de la representació gràfica de treballs, i la investigació i aplicació de formes, materials i processos creatius del disseny d'interiors.

A diferència dels qui cursin AE (Arquitectura Efímera) que s'encarregaran, entre d'altres, del desenvolupament i direcció de projectes d'arquitectura efímera, la investigació de formes, materials i processos, i l'anàlisi de la documentació pròpia d'aquest camp professional. Comprèn l'activitat de tècnic en arquitectura efímera, realitzada com a professional autònom o associat a una empresa, un equip vinculats a espais efímers, de decoració, disseny, jardineria, arquitectura, enginyeria o construcció.

Cursant INFOGRAFIA 3D podreu accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral en l'àmbit de: Disseny aplicat a la televisió (anuncis d'espais, cairons, caretes, reportatges, documentals, retolació audiovisual, videoclips) Recreacions d'espais i escenaris virtuals aplicats a la TV (platós virtuals), a l'arqueologia (reconstruccions arqueològiques virtuals), museística, web i creació d'apps per telefonia mòbil i altres suports utilitzant el programari estàndard de la indústria. Infoarquitectura: creació i recreació 3D d'espais i entorns arquitectònics. Disseny de mobiliari, urbanisme i paisatgisme en 3D. Dissenyador gràfic amb imatges en moviment. El disseny de la representació gràfica de la informació per mitjans audiovisuals. Retolació audiovisual i postproducció digital. Dissenyador de premsa i comunicació per internet i editorial. Creacions i recreacions de prototips per a presentacions comercials de nous productes, fins i tot, aplicables en el disseny de moda. Creador d'efectes visuals i especials per a la publicitat, espots publicitaris i vídeos corporatius.

Videojocs i Entorns virtuals capacita per a la realització pel·lícules d'animació independents o integrades en produccions audiovisuals o multimèdia; la creació d'escenaris, fons, objectes i personatges; la creació de fotogrames clau per definir la representació; la realització de dibuixos d'intercalat; el modelatge i representació dels elements que conformen l'animació en 2D o 3D.

Com s'organitza el funcionament del Cicles?

Són grups petits de 15 a 17 alumnes per classe, per tenir una atenció més personalitzada i propera. Això facilita un feedback professor/alumne molt fluid. Cada professor imparteix els coneixements del mòdul d’una manera pràctica i dinàmica. En tots els Cicles hi ha part teòrica i pràctica i s’avalua quadrimestralment. A més a més, a partir de segon, es recomana realitzar les pràctiques a empreses que fluctuen entre les 80 h i les 280 h i es conclou el cicle presentant el Projecte final de Cicle, i en el cas d’Infografia 3D i Videojocs l’equivalent al projecte final de cicle, s’anomena Projecte Integrat i es cursa durant el segon curs del Cicle.

Quina durada tenen els Cicles de Grau Superior?

Els cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny de grau superior, agrupats en diferents famílies professionals, inclouen els mòduls que s’imparteixen en el centre educatiu, una fase de formació pràctica efectuada en empreses, estudis o tallers i un projecte final.
El currículum, la durada i l’estructura de cada cicle de formació específica s’estableixen en els respectius decrets publicats en el DOGC.
Els cicles d’una durada compresa entre 1.600 i 2.000 hores requereixen, com a mínim, que els mòduls i la fase de pràctiques s’hagin de completar en dos cursos acadèmics.

Consulta el desplegament curricular dels Cicles Formatius de Grau Superior

Quins requisits es necessiten per accedir als Cicles?

Bàsicament, gaudeixes d'accés directe si es posseeix el títol de Batxillerat artístic. També tens accés amb qualsevol títol de batxillerat, o equivalent, i realitzar una prova d'accés específica d'arts plàstiques i disseny.

Si no disposes del títol de batxillerat artístic o un títol equivalent, has de realitzar una prova d'accés específica on s'avaluen coneixements de dibuix tècnic, dibuix artístic, cultura audiovisual i volum. D'aquests quatre blocs només haureu de triar-ne dos a l'hora de fer la prova.
Per persones majors de 19 anys que no disposin del títol de batxillerat o equivalent, es realitza una prova comuna i una específica d'arts plàstiques i disseny. Si vols veure models de prova i saber quins materials necessites per a la seva realització consulta aquest enllaç +info 

Vull especialitzar-me però no vull estudir dos anys i fer un projecte... quina oferta formativa ofereix l'Escola?

L'Escola imparteix el que s'anomena cursos de formació, que són cursos extensius de matèries concretes amb l'objectiu d'aprofundir en les diferents disciplines artístiques. Tenen una durada d'entre 180 h i 220 h en una o dues sessions setmanals (aproximadament 7 mesos)

D'altra banda, també oferim cursos monogràfics, uns cursos intensius de matèries concretes amb l'objectiu d'iniciar-se en disciplines especialitzades. Aquests, a diferència dels cursos formatius, tenen una durada més curta d'entre 45 h i 60 h en una o dues sessions setmanals (aproximadament 2 mesos).

Consulta el desplegament de l'oferta formativa de cursos de formació i els monogràfics.