Diputació de Tarragona

L'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus

L'Escola d'Art i Disseny de Reus neix l'octubre de 1978 amb la voluntat de contribuir a l'enriquiment cultural del seu entorn immediat.  La Diputació té per objectiu facilitar l'accés dels alumnes de les nostres comarques a una formació artística de qualitat i d'alt nivell. Amb aquests estudis volem garantir una àmplia preparació i qualificació dels futurs professionals i contribuir a la promoció i difusió de l'art. 

“L'Escola ha estat des dels inicis un centre dinamitzador d'activitats culturals i un espai aglutinador d'idees i persones a la recerca de la innovació pedagògica i de l'establiment d'una  plataforma per a la reflexió i el debat en matèria d'Arts Visuals i Disseny”.   

Aquest centre compta també amb el finançament de la Generalitat de Catalunya i rep una aportació de Caixa Tarragona.

Metodologia

L'Escola funciona com un laboratori creatiu en constant evolució. La dinàmica de realització de projectes és la que defineix una metodologia basada en la resolució de problemes, on la teoria resulta inherent a la pràctica.

“L'objectiu fonamental és l'adquisició, per part de l'alumne/a, d'autonomia operativa i capacitat crítica”.

Valors

“Com a valor irrenunciable l'escola manté una activitat continuada per tal de significar-se en el seu entorn més proper, el de la ciutat de Reus, a la vegada que articula la seva presència en l'àmbit nacional per tal d'assegurar el màxim rigor, nivell i competitivitat de les ofertes formatives i del model d'escola”.