Vés al contingut

PREINSCRIPCIÓ  

Podran accedir directament als estudis de Grau Superior de les escoles d’art i disseny de la Diputació aquells alumnes que tinguin el Batxillerat Artístic, un títol en Grau Superior d’arts plàstiques, disseny, conservació i restauració de béns culturals o d’art dramàtic en especialitat d’escenografia, entre d’altres. També quedaran exempts de la prova els titulats en Enginyeria Tècnica Industrial, Arquitectura i Belles Arts o aquells que hagin superat les proves d’accés a aquests estudis universitaris. Podeu consultar totes les exempcions en detall, així com informar-vos sobre les proves a la web del departament d’Educació.

A causa de la situació actual, les gestions acadèmiques dels alumnes i dels futurs alumnes es duran a terme a través de Cita Prèvia, on es podran concretar: cites amb el cap d’estudis, preinscripcions, matrícules als Cicles i als cursos monogràfics, beques, entre d’altres.

 

PREINSCRIPCIÓ AL CENTRE CURS 2023-2024

Els futurs alumnes també hauran de realitzar la preinscripció al centre on volen cursar els seus estudis del 26 de MAIG a l’1 de JUNY, ambdós inclososhttp://educacio.gencat.cat/ca/inici​

Tot i que també serà possible fer-ho presencialment amb cita prèvia i les pertinents mesures de seguretat. 

La matrícula definitiva es realitzarà del 19 al 24 de juliol de 2023, un cop es reuneixin tot els requisits obligatoris o s’hagin superat les proves d’accés.

 

Cicles de grau superior a les Escoles d’Art i Disseny a la Diputació

A l’Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus s'hi poden cursar els cicles de Gràfica Audiovisual; Infografia 3D, Arquitectura Efímera, Projectes i direcció d'Obres de Decoració i el cicle formatiu de grau superior en Videojocs i Entorns Virtuals. Trobareu més informació a www.dipta.cat/estudiarartidisseny.

L’oferta formativa de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa és de referència a la demarcació, perquè ofereixen una preparació i qualificació professional. Els dotze cicles formatius de grau superior en Arts Plàstiques i Disseny tenen una durada de dos cursos acadèmics, amb una clara vocació de preparar als estudiants pel món laboral.

 

 

MATRICULACIÓ CURS 2023-2024

ALUMNES DE NOU INGRÉS I ALUMNES QUE CONTINUARAN AL CENTRE

DEL 19 AL 24 DE JULIOL DE 2023

Horari i lloc: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, a la Secretaria del centre

 

DOCUMENTS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

 • Sol·licitud degudament emplenada (L’imprès es proporciona a la secretaria del centre)
 • Original del DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen (en cas d’estrangers comunitaris) de l'alumne/a (*)
 • Original del llibre de família o document relatiu a la filiació, i del DNI de la persona sol·licitant, si l'alumne no és major d'edat (*)
 • Original de la targeta sanitària individual
 • Original del document on consti el número d'afiliació a la Seguretat Social
 • Original de la certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes al batxillerat, a la prova d'accés o als estudis que permeten l’accés al cicle (*)
 • Original del document que acrediti dret a reducció en la matrícula, si és el cas: família nombrosa o monoparental; personal o fill, o jubilat, de la Diputació de Tarragona; qualificació de matrícula d’honor o superació d’un cicle formatiu en una altra escola de la Diputació; discapacitat mínima del 33%; víctima d’acte terrorista (o cònjuge o fill/a), o dona (o fill/a) víctima de violència de gènere
 • 1 fotografia mida carnet
 • Si heu de demanar convalidació de mòduls, la documentació justificativa de la realització dels estudis amb els quals voleu convalidar (consulteu amb la Secretaria del centre).
 •  

(*) Només si no s’ha presentat en el tràmit de preinscripció o si hi ha canvis des que es va presentar.

MATRICULACIÓ EXTRAORDINÀRIA - CURS 2022-2023-  PER ALUMNES DE NOU INGRÉS QUE ESTIGUIN O NO EN LLISTA D’ESPERA I VULGUIN FER MATRÍCULA SENSE INSCRIPCIÓ

PENDENTS DE LES DATES DEFINITIVES

Horari i lloc: De 9 a 14 hores h, a la Secretaria del centre

 

DOCUMENTS PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

 • Sol·licitud degudament emplenada (L'imprès es proporciona a la secretaria del centre)
 • Original del DNI, NIE, passaport o document d’identitat del país d’origen (en cas d’estrangers comunitaris) (*)
 • Original i de la targeta sanitària individual (*)
 • Original i del document on consti el número d'afiliació a la Seguretat Social (només si no l'heu presentat anteriorment)
 • Original de la certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes al batxillerat o dels estudis que permeten l’accés al cicle (*)
 • Original del document que acrediti dret a reducció en la matrícula, si és el cas: carnet de família nombrosa o monoparental, qualificació de matrícula d'honor o superació d'un cicle formatiu en una altra escola de la Diputació, discapacitat mínima del 33%, víctima d'acte terrorista (o cònjuge o fill/a), o dona (o fill/a) víctima de violència de gènere
 • 1 fotografia mida carnet
 • Si heu de demanar convalidació de mòduls, la documentació justificativa de la realització dels estudis amb els quals voleu convalidar (consulteu amb la Secretaria del centre).

(*) Només si no s’ha presentat en el tràmit de preinscripció o si hi ha canvis des que es va presentar.

Per a més informació:

977 318 750

sec.eadr@dipta.cat

 

HORARI DE SECRETARIA

 • DE L’1 DE SETEMBRE AL 30 DE JUNY

  De dilluns a divendres de 9 h a 14 h

  Dimecres de 15 h a 18 h
 • JULIOL

  De dilluns a divendres de 9 h a 14 h
 • AGOST

  Tancat

Tel. 977 318 750

Mail: sec.eadr@dipta.cat

(Recordeu a demanar cita prèvia abans d’acudir al centre seguint els protocols establerts per la pandèmia).