Vés al contingut

TRHOW THE SENSES – PRIORAT DOQ SHOWROOM, AURA ROCA

 

El projecte es situa a l’antic Dispensari Antituberculós de Reus, és un edifici noucentista de Joan Rubió i Bellver protegit com a bé cultural d'interès local. Al tractar-se d’un edifici protegit el tractament de la façana és nul, és a dir, es conservarà la façana tal i com ens la trobem, respectant l’arquitectura inicial dissenyada per Jon Rubió i Bellver.

S’ha creat una caixa interior exempta de totes les parets existents per

tal de no malmetre la construcció i permetent que aquesta caixa es pugui treure de l’espai quan ja no sigui necessària i que aquest espai no es vegi afectat.

Des de l’espai de recepció o punt d’informació cantoner, es genera l’espai. seguint un sistema box in a box, caixes dins de caixes, que organitzarà les diferents necessitats.

Media