Formació

Curs: Actualització de dret processal penal. La declaració en judicis

  • Modalitat Presencial
  • Acreditació Assistència i Aprofitament
  • Tipus de formació Curs
  • Àmbit: Seguretat ciutadana
  • Codi: C22-136
  • Dies: 28, 29 i 30 de novembre
  • Horari: de 10 a 14 hores (12 h presencials)
  • Durada: 12
  • Places: 25
  • Lloc: Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus
Data límit d'inscripcions

Objectius

. Conèixer i comprendre què és la psicologia del testimoni.
. Aprendre les tècniques que avaluen la credibilitat de les declaracions dels policies en el desenvolupament dels diferents rols.
. Entendre, interpretar, examinar i distingir els comportaments i les respostes durant una declaració per causar una impressió positiva.
. Analitzar, inferir i avaluar les estratègies bàsiques que ha d’emprar el participant per preparar un judici i posteriorment declarar en una seu judicial segons el rol pel qual hagi estat citat.

Programa

1. La psicologia del testimoni.
1.1. El procés de retenció de la informació.
1.2. Relació entre confiança i exactitud en una declaració.
1.2.1. Factors que caracteritzen un testimoni honest.
1.2.2. Factors que caracteritzen un testimoni deshonest.
1.3. Importància del treball de camp per a la recuperació de la informació.
2. Elements que avaluen la credibilitat en la declaració.
2.1. La importància de la presència i la imatge personal.
2.2. Recomanacions bàsiques.
2.3. Preparació de l’interrogatori.
2.3.1. Els operadors jurídics.
2.3.2. Tipus de preguntes.
2.3.3. Categories processals.
2.4. La sentència i els criteris legals i jurisprudencials que valoren la prova.
3. Estratègies bàsiques en la preparació d’un judici.
3.1. Actituds personals i habilitats comunicatives en la preparació de l’interrogatori.
3.1.1. Abans, durant i després de l’interrogatori.
3.2. Les sales de vistes.

Destinataris

Personal de l'Administració local que pertany al col·lectiu de la policia local.

Metodologia

L'assimilació dels continguts i l'aprenentatge es faran de forma dinàmica i participativa mitjançant l'anàlisi de supòsits i d'actuacions reals i la simulació de judicis orals.

Requisits